Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Stiftinga Clara Lachmanns fond

cl-logo-900px.png

 

Kven kan søkja støtte?

Prosjektet bør bli gjennomført i eit av dei skandinaviske landa som ifølgje stiftinga sine statuttar betyr: Sverige, Norge, Island, Danmark, samt Grønland og Færøyane. Clara Lachmanns fond oppfattar ikkje Finland som eit skandinavisk land. 

 

Kva kan ein søkja støtte til?

Ekskursjonar, studiereiser for grupper, kursverksemd og leir i eit av dei skandinaviske landa.

Arrangera kongressar, møte og seminar i eit av dei skandinaviske landa.

Delta på skandinaviske kongressar, møte og seminar.

Spreia kunnskap og forståing for dei skandinaviske landa og tilhøva mellom folka, samt verdien av det nordiske fellesskapet.

Øvrige aktivitetar som kan fremja den skandinaviske samkjensla.

 

For nærare informasjon og søknadsskjema:

 

www.claralachmann.org