Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Oppgåver

 • 1Oppgåver

  Felles:

  • Teksten er laga som song. Var det noko som var lett å skjønne?
  • Gjenfortel historia.
  • Kva er bodskapen i filmen?
  • Vel dykk 10 stader i filmen og teikn ei teikning til kvar.
  • Heng teikningane opp i klasserommet.