Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Lærarrettleiing

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Weekendfar

Forfattar: Winthereik & Sørensen

Forfattar: Mikkel Bak Sørensen

Instruktør: Johan Stahl Winthereik

Skodespelarar: Leif Andrée, Tristan Derry og Kristoffer Johan Fogh Holmkjær

Produksjonsår: 2013

Produsent: Ditte Milsted og Jacob Jarek

Bilete

460456765_1280x720.jpg

Oppgåver

 • 1Oppgåver

  Gruppe:

  • Kva handlar filmen om?
  • Lag ei handlingsbru for filmen.
  • Lag ei personskildring av faren, Sune, Hans og Hasse.
  • Korleis er forholdet mellom Sune og faren og stefaren?
  • Korleis er språket til faren (dansk) i filmen samanlikna med språket til Sune?
  • Kven av personane var lettast å skjønne?
  • Korleis er miljøet skildra – Danmark/Sverige?

  Felles:

  • Gå gjennom spørsmåla i klassen.