Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Jag vill nå dig

Instruktør: Victor Lindgren

Produsent: Therese Högberg

Produksjonsår: 2015

Takk til: NoJSe

Bilete

_JEG VIL NÅ DIG_still.jpg

Oppgåver

 • 1Oppgåver

  Felles:

  • Korleis var det å lytte til norsk?
  • La de merke til bestemte svenske ord som de trur er viktige for å forstå handlinga?

   

  I grupper eller par:

  • Finn tre–fem adjektiv som beskriv Elin som person – f.eks. ansvarsfull. Bruk gjerne konkrete døme frå filmen.
  • Kva forhold har Elin og Jennie til kvarandre?
  • Endrar forholdet mellom Elin og Jennie seg i løpet av filmen?
  • Skilsmissa til foreldra påverkar heile familien. På kva måte påverkar skilsmissa Elin og Jennie?
  • Korleis reagerer Elin på den nye livssituasjonen?
  • Kan de tenkje på andre måtar Elin kunne handtere den nye livssituasjonen på?
  • Filmen heiter «Jag vill nå deg». Kven trur de tittelen viser til?

   

  Forslag til aktivitet:

  • Finn likskapar og skilnader mellom svensk og ditt eige språk ved hjelp av dialoglista under filmen og aktiviteten «trafikklysmetoden».