Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Nordiska berättelser (lärarhandledning)

INTRODUKTION

Temat Nordiska berättelser fokuserar på nordiska folkäventyr - berättade från en generation till nästa. Den muntligt överförda berättelsen samlades in särskilt under 1800-talet, och skrevs då ned i olika utsträckning i hela Norden. Exempel på stora insamlare av folkäventyr i Danmark är Evald Tang Kristensen, Asbjørnsen och Moe i Norge och Elias Lönnrot i Finland. Eventuellt känner du till folkäventyr som 'Askeladden som kappåt med trollet' eller 'Kalevala'? I temat Nordiska berättelser kan man läsa, lyssna till och se exempel på spännande nordiska äventyr.

 

 

SYFTE

Syftet med temat Nordiska berättelser är att ge liv till den nordiska berättartraditionen och öka elevernas medvetenhet och förståelse för berättarkonst. Temat fokuserar huvudsakligen på folkäventyr från Danmark, Sverige och Norge. Kulturellt liknar äventyren varandra, vilket gör det intressant att fundera på hur Norden såg ut i folkäventyrens storhetstid. Eleverna kommer möta grannspråken både i tal och skrift. Alla texterna är upplästa på originalspråket med supplerande text på danska, svenska, bokmål och grönländska. I sin helhet kommer temat bidra till elevernas ökade grannspråkförståelse och att utvidga deras nordiska kulturförståelse.

 

 

TEMATS UPPBYGGNAD

Nordiska berättelser innehåller åtta folkäventyr samt en samisk animationsfilm. Man behöver inte arbeta med alla material inom temat. Norden i Skolan föreslår tre olika förlopp: Fyra olika berättelser, Asbjørnsen och Moe och Korven på näsan. Du kan som lärare välja ett av förloppen eller välja fritt mellan materialen inom temat, beroende på vad du tycker är mest relevant för din klass.  

 

Förlopp 1: 'Fyra olika berättelser'

  • Välj det svenska äventyret 'Kung Lindorm och kung Trana', det danska äventyret 'Padden' och det norska äventyret 'Lurvehætte', samt den samiska animationsfilmen 'Den magiske tid'. Förloppet fokuserar på berättelser från fyra olika områden, vilket gör det utmärkt för att leta efter gemensamma drag vad gäller berättartradition och innehåll. 

 

Förlopp 2: 'Asbjørnsen och Moe'

  • Välj de norska äventyren 'Den syvende far i huset', 'Pjaltehætte' och 'Herremandsbruden'. Alla äventyren samlades in av Asbjørnsen och Moe som har haft stort inflytande på utvecklingen av norska språket. De hade fokus på ett språk, men förvarade den ursprungliga berättarstilen. Asbjørnsen och Moe är ikoniska för Norge, och det ger en konkret norsk kulturell lektion att arbeta med dem som personer.

 

Förlopp 3: 'Korven på näsan'

  • Välj Charles Perraults äventyr 'Pølsen på næsen eller de tre ønsker'. Äventyret finns i fyra versionen. En primär version med dansk text och uppläsning, samt tre videoklipp med en återberättelse på danska, norska och svenska av tre unga från de tre skandinaviska länderna. Det finns inga tillhörande arbetsuppgifter till dessa fyra versioner, men de kan med fördel användas till att lyssna på språkliga versionen och träna örat till att förstå grannspråken.

 

 

ARBETSUPPGIFTER OCH LJUDORDBOK

Alla enkelmaterial har en tillhörande uppgiftstyp, som både uppmanar till självständigt arbete och grupparbete. Arbetsuppgifterna fokuserar på språk, kultur och traditionella analysuppgifter.

 

I texterna finns det en integrerad ljudordbok som eleverna kan välja om de vill använda sig av. Genom att trycka på orden som är orangea öppnas en box där man kan höra orden och se översättningen på bokmål, danska, nynorska och svenska.

Logg inn for å lesa meir

Utgjevar: Norden i Skolen

Pedagogiske konsulentar: Stefan Åge Hardonk Nielsen

Utgjeven: 2018