Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Lærarrettleiing

Film om nabospråka

Svensk, norsk og dansk er nære språklege naboar og utgjer saman med islandsk og færøysk dei nordiske språka. I filmen taler Amie, Sandra og Johannes saman om verdien av det språklege fellesskapet i Norden, og om kvifor det er viktig å bruke morsmålet når ein møter nordiske naboar.