Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Mini

Forfattar: Milad Alami & Gamst-Miller Harris

Instruktør: Milad Alami

Forfattar: Christian Gamst-Miller Harris

Skodespelarar: Joel Lützow og Madelene Lundberg

Produsent: Stinna Lassen

Produksjonsår: 2014

Bilete

Skærmbillede 2016-03-22 kl. 13.30.11 1.png

Oppgåver

 • 1Språk- og kulturforståing

  Gruppe:

  Skriv ut dialogane/teksten på alle språk.

  • Vel 20 linjer og jamfør dei med dykkar eige språk.
  • Kva ord er veldig ulike dykkar eige språk? (Marker med raudt.)
  • Kva ord liknar orda på dykkar eige språk? (Marker med gult.)
  • Kva ord blir skrivne likt som på dykkar eige språk? (Marker med grøn.)
  • Gjer dykk nokre tankar om likskapar og skilnader.
  • Kva tankar gjorde de dykk? (Kva er vanskeleg, lett, nytt osv.?)
  • Les dialogane (heile teksten) på dykkar eige morsmål.
  • Korleis var det å forstå svensken?
 • 2Inn i filmen

  Gruppe:

  • Filmen handlar om ein kvinneleg bodybuilder.
  • Lag eit tankekart rundt ordet «bodybuilding».
  • Del orda i grupper av positive, nøytrale og negative ord.
  • Kva ord er det flest av?
  • Finn 5 positive og 5 negative ord.
  • Korleis passar dei til temaet i filmen?
  • Reflekter over kvifor filmen heiter Mini.
 • 3Ned i filmen

  Gruppe:

  • Kva er temaet i filmen?
  • Vel ein av personane i filmen som de vil lage ei grundig personskildring av.
  • Beskriv Simon og mora med 10 ord kvar.
  • Korleis utviklar Simons fascinasjon av mora seg gjennom filmen?
  • Teikn eit diagram som viser utviklinga.
  • Korleis ville de ha reagert om de var Simon då han oppdaga at alt er løgn og bedrag?
  • Beskriv det nordsvenske miljøet handlinga er lagd til.
  • Korleis kan ein sjå at dei er i Nord-Sverige?
 • 4Ut av filmen

  Felles:

  • Snakk om gruppeoppgåvene i plenum i klassen.
  • Kva tykte de om filmen – var det ein god film?
  • Kjenner de til andre sportsgreiner der dopingbruk er vanleg?
  • Diskuter om det er verdt prisen å nytte prestasjonsfremjande middel i sport.
  • Er det område i livet der det er ok å nytte ei eller anna form for prestasjonsfremjande middel? (energidrikk, kaffi, betablokkarar o.l.?)
  • Kvar går grensa?