Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Half & Half

 

Logg inn for å lesa meir

Instruktør: Aká Hansen

Produksjonsår: 2015

Innspelt av: Ulannaq Ingemann

Bilete

Skærmbillede 2016-06-24 kl. 14.30.29.png

Oppgåver

 • 1Språk- og kulturforståing

  Fælles:

  • Filmen føregår dels i København, dels i NUuk. Korleis kan vi sjå om ho er i København eller i Nuuk?
  • Sjå kortfilmen og legg merke til når Aka Hansen er i Danmark, og når ho er på Grønland.
  • Spol til 1:07 (eller sjå biletet nedst t.h.) og sjå på Aka Hansen. Her står ho i Danmark og på Grønland. Kvifor er hudfargen hennar forskjellig, trur de?
  • Beskriv skiftet mellom språka. Korleis bruker ho språket i presentasjonen sin?
 • 2Inn i filmen

  Felles:

  • Lag ei idémyldring på tavla med kva de veit om forholdet mellom Danmark og Grønland.
  • Identitet:
   • Kva vil det seie å vere dansk?
   • Kva vil det seie å vere grønlandsk?
   • Kva vil det seie å vere «Half & Half»?
 • 3Ned i filmen

  Grupper: 

  • Sjå filmen eit par gonger.
  • Lag ei tidslinje for filmen.
  • Legg til punkt på linja som viser kvar Aka er, kva språk ho snakkar, forlengs/baklengs osv.
  • Korleis er filmen skrudd saman?
  • Kva er bodskapen?
  • Når han fram?
 • 4Ut av filmen

  Gruppe:

  • Tenk over kva befolkningsgrupper som finst i landet dykkar.
  • Kva identitetskonfliktar opplever dei, trur de?
  • Er det nokon «half/half»-befolkningsgrupper som vil oppleve kriser i større eller mindre grad?
  • Kva fordelar eller kvalitetar kan det ha å vekse opp med ein «half/half»-identitet?