Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Barn af Irak

Forfattar: Ala'A Mohsen

Instruktør: Ala'A Mohsen

Skodespelarar: Ala'A Mohsen

Produksjonsår: 2011

Produsent: Christian Vangsgaard

Bilete

barn-af-irak-forside1.jpg

Oppgåver

 • 1Språk- og kulturforståing

  Fælles:

  • Skildra oppveksten til Ala'A som flyktning i Danmark.
  • Korleis ser han på seg sjølv – kulturelt?
  • På kva område har han teke til seg dansk kultur?
  • På kjenslemessige konfliktar står Ala'A i?
  • Ville livet til Ala'A sett annleis ut om han var komen til Sverige eller Noreg som flyktning, trur de?
 • 2Inn i filmen

  Gruppe:

  • Ulike etniske folkegrupper er komne til Norden sidan 1960-talet. Finn ut korleis innvandringa (av både gjestearbeidarar og flyktningar) har vore i Norden sidan 2. verdskrigen til i dag.
  • Kva folkegrupper er komne når – og kvifor?
 • 3Ned i filmen

  Gruppe:

  • Skildra dei to miljøa Ala'a er oppvaksne i (Danmark og Irak).
  • Lag ei personskildring av Ala'a
  • Korleis taklar han den kulturelle identitetskrisen han er i?
  • Kva ville de ha gjort i same situasjon?
 • 4Ut av filmen

  Felles:

  • Gå gjenneom gruppesvara i plenum.
  • Kva er ein nasjonal identitet?
  • Kva vil det seie å vere dansk, svensk eller irakisk?
  • Kva faktorar meiner de har mest å seie for om ein kallar seg det eine eller det andre? (Danske, svenske osv.)
  • Samanlikn eventuelt filmen med det Svenhammed skriv.