Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Nordisk ID (lærervejledning)

INTRODUKTION 

Temaet Nordisk ID sætter fokus på nordisk identitet. Hvad vil det sige at være nordisk? Findes der en fælles nordisk identitet? Er nordisk identitet og national identitet blot to sider af samme sag?

 

Nordisk ID indeholder en god blanding af romantiske nationalsange, kortfilm med selvironisk distance til national identitet og tekster, som tager dilemmaer op omkring det at identificere sig med flere nationaliteter. I en verden med flygtningestrømme fra krigshærgede områder og en europæisk befolkning, som vipper mellem selvstændighedstanker og europæisk fællesskab, er temaet særligt aktuelt. Nordisk ID danner rammen om en refleksion over det nordiske dna. 

 

 

FORMÅL 

Formålet med temaet Nordisk ID er, at eleverne bliver introduceret for forskellige syn på og tilgange til begrebet national identitet. Eleverne opfordres til at reflektere over og diskutere, hvad vi kan være fælles om som mennesker, selv om vi er forskellige. I temaet er der undervisningsmaterialer på alle Nordens sprog og eleverne møder nabosprogene både i skrevet og talt form. Temaet vil i sin helhed bidrage til at styrke elevernes nabosprogforståelse og udvide deres nordiske kulturforståelse.

 

 

TEMAETS OPBYGNING 

Nordisk ID består af tekster (digt, raptekst, salme, popsang, nationalsang, novelle, uddrag af roman), film/kortfilm (dokumentar, fiktion, fakta) og musikvideo. Man behøver ikke at arbejde med alle materialer i et tema. Norden i Skolen foreslår tre forskellige forløb; Den nationaleDen multikulturelle og Den nyfortolkende, som anlægger hver sin vinkel på identitetstemaet. Du kan som lærer vælge et af forløbene eller vælge frit mellem materialer i temaet, alt efter hvad som er mest relevant for din klasse.

  

Forløb 1: ’Den nationale’ 

  • Vælg to til tre af Nordens nationalsange, samt H.C. Andersens digt ’Jeg er en skandinav’ og teksten fra musikvideoen ’Mítt land’ af Eyðun Nolsøe. De tilknyttede opgaver har fokus på nationalromantikkens syn på nationalitet og identitet, og perspektiverer til dagens forståelse af national identitet. Det er desuden oplagt at koble den faktuelle præsentationsvideo af Norden ’Det nordiska perspektivet’ på som sammenligning.  

 

Forløb 2: ’Den multikulturelle’ 

  • Vælg kortfilmene ’Half&Half’ og ’Barn af Irak’ og teksten ’Svenhammeds journaler’ som alle har fokus på dilemmaet og udfordringen ved at stå mellem to kulturer. De tilknyttede opgaver åbner op for autentiske snakke om identitet og fællesskab. Hvis der findes tid, kan desuden de nationalromantiske eksempler kobles på.

 

Forløb 3: ’Den nyfortolkende’ 

  • Vælg den danske musikvideo ’Find mig her’ med Per Vers, det færøske digt ’Í mínum landi’ af Jóanes Nielsen og den norske kortfilm ’Ja, vi elsker’. De har alle en ironisk og selvreflekterende tilgang til det nationalromantiske. I de tilknyttede opgaver kan eleverne analysere, hvordan idéen om en national identitet kan indgå i en politisk agenda. Forløbet er godt at koble sammen med forløb 1, hvis man har tiden til det. 

  

 

OPGAVER OG LYDORDBOG 

Alle enkeltmaterialer har fire opgavetyper tilknyttet, som ikke nødvendigvis er skarpt delt op, men skal ses som en vejledende inddeling: 

  • Sprog og kulturforståelse (Fokus på sproget og kulturen)
  • Ind i teksten (Orienteringsdel) 
  • Ned i teksten (Analysedel)
  • Ud af teksten (Perspektiveringsdel) 

  

I teksterne ligger der en integreret lydordbog, hvor eleverne kan vælge at benytte hjælpen. Ved at trykke på ordene, som er orange, åbnes en boks, hvor man kan høre ordet og se oversættelsen på dansk, svensk, bokmål og nynorsk. 

Logg inn for å lesa meir

Pedagogiske konsulentar: Stefan Åge Hardonk Nielsen

Utgjevar: Norden i Skolen

Utgjeven: 2018