Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Homegrown

Instruktør: William Reynish

Produksjonsår: 2017

Takk til: NoJSe

Bilete

HomeGrown_udvalgt.jpeg

Oppgåver

 • 1Språk- og kulturforståing
  • I Homegrown ser vi ein by råka av ein atomkatastrofe. Er det atomkraft i Danmark?
  • Er det atomkraftverk andre stader i Norden?
 • 2Inn i filmen
  • Skildre dei to verdene i filmen – den evakuerte verda og verda som er utanfor.
  • Korleis vil du skildre karakteren Darya? Kom gjerne med konkrete døme frå filmen.
 • 3Ned i filmen
  • Gjer Darya det rette ved å bryte seg inn i den evakuerte verda, sjølv om det er forbode?
  • Darya møter ein slags skapning som liknar på eit monster. Korleis vil du skildre dette "monsteret"?
  • Er "monsteret" far til Darya? Kom med konkrete døme på kvifor / kvifor ikkje.
  • Det finst eit ordtak som seier at «menneske treng menneske». Korleis passar det til korleis du opplever «monsteret»?
  • Når bestemmer Darya seg for å bli i den evakuerte verda?
  • Kva endringar trur du dette valet får for Daryas liv vidare?
  • Kva val og overgangsdilemma er det Darya står overfor?
 • 4Ut av filmen

   

  • Kvifor trur du filmen heiter Homegrown?
  • Kva synest du om filmen, og kva trur du bodskapen er?
  • Kva etiske samfunnsspørsmål reiser filmen?