Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Prio ett - förändra världen

Produsent: Sofie Thorlid og Tommy Boije

Produksjonsår: 2012

Bilete

Skærmbillede 2016-03-22 kl. 12.30.53.png

Oppgåver

 • 1Språk och kulturförståelse

  Individuellt:

  • Dokumentärfilmen ’Prio ett – förändra världen’ är gjord i Skåne, som ingår i vad som idag kallas Öresundsregionen – vad är det?
  • Skåne har en blodig historia på grund av tvisterna mellan Danmark och Sverige. Läs mer om hur det har påverkat det skånska språket i vår språkhistoriska tidslinje (se år 1658 e.Kr.)
   https://nordeniskolen.org/da/sprog-kultur/7-10-klasse/sproghistorie/sproghistorisk-tidslinje/
  • Värm upp ditt språköra genom att lyssna på olika svenska dialekter på språkkartan ni hittar på www.nordiskesprak.net/sprakkart. Jämför den skånska dialekten i Ystad med de andra svenska dialekterna.
 • 2In i filmen

  Diskutera i hela klassen:

  • Vem är målgruppen?
  • Varför har den producerats?
 • 3Ner i filmen

  Bilda grupper och arbeta med frågorna i följande teman. Ett tema per grupp. Presentera avslutningsvis vad ni har diskuterat i gruppen med hela klassen.


  A: Feminism

  • Veronika beskriver sig själv som queer, feminist och antirasist – vad är det hon vill förändra?
  • Vad är Veronikas budskap?
  • Är feminism relevant idag?
  • Kan feminism förändra världen? Varför/varför inte?

   

  B: Graffiti

  • Cornelia vill ha fler lagliga graffitväggar – varför vill hon det?
  • Vad är Cornelias budskap?
  • Är graffiti konst, vandalism eller en form av talfrihet?
  • Är det rätt att förbjuda graffiti?
  • Kan graffiti förändra världen? Varför / varför inte?

   

  C: Musik

  • Emelie ”vägrar vara passiv” – vad menar hon med det?
  • Vilken roll tror ni musiken har i hennes liv?
  • Vad är Emelies budskap?
  • Många använder musik som ett uttrycksmedel – kan musik bidra till att förändra världen? Varför / varför inte?


  D: Veganism

  • Christian är vegan – vilka reaktioner har han fått av andra?
  • Vad är Christians budskap?
  • Vad är veganism?
  • Kan veganism förändra världen? Varför / varför inte?

   

  E: Jallas vs materialism

  • Jallas lever i en bil – varför gör han det?
  • Jallas pratar om att man skall bryta sig loss, men från vad?
  • Gör denna livsstil dig fri?
  • Vad är Jallas budskap?
  • Kan en sådan livsstil förändra världen? Varför/ varför inte?
 • 4Ut av filmen

  Diskutera i hela klassen:

  • När publicerades innehållet? Är det relevant i dag, varför/varför inte?
  • Hur trovärdigt är innehållet? Värderingar eller fakta?
  • Kan vi som enskilda unga individer förändra världen?

  Se/läsa Nooras tal om Ungdomens frihet och ansvar från den norska ungdomsserien SKAM (materialet är på norska).

  • Hur passar Nooras budskap in på budskapen från de unga i dokumentärfilmen Prio ett – Förändra världen?