Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

SKAM 7: De fleste nordmenn er rasister!

Logg inn for å lesa meir

Instruktør: Julie Andem

Produsent: NRK

Produksjonsår: 2015-17

Pedagogiske konsulentar: Trine Ferdinand og Dorte Haraldsted

Oppgåver

 • 1Mål

  De kan lære å

  • lese ein tekstdialog frå SKAM
  • forstå betydninga av hijab, imam, rasist og homofob
  • diskutere tankegangen bak rasisme og fordommar
  • kommunisere med andre i Norden på SKAM-bloggen.
 • 2Før

  I klippet snakkar Sana og Isak om nokre omgrep det er viktig å forstå kva betyr, før de ser det.

  • Finn ut kva hijab, imam, rasist og homofob betyr. Bruk nettet.
 • 3Under

  Sjå klippet og les tekstdialogen

  • Fremfør den oversatte dialog som læseteater foran klassen.
  • Omset tekstdialogen til nynorsk. Del teksten opp i mindre delar, slik at ei gruppe elevar omset eit mindre avsnitt kvar. Skriv gjerne i eit felles online-dokument, f.eks. i Google Docs.
  • Framfør den osmette dialogen som lesestykke framfor klassen.

  Svar så på spørsmåla under

  • Korleis opplever Sana det å vere muslimsk jente i Noreg?
  • Kva er, ifølgje høvesvis Sana og Isak, likskapane og forskjellane mellom å vere ei muslimsk jente og ein homofil gut?
  • Kva seier Isak når Sana seier at «de fleste nordmenn er rasister»?
  • Kvifor meiner Isak at det ikkje er rart at mange nordmenn er redde for muslimar?
  • Kvifor meiner Isak at mange er redde for å spørje muslimar om noko?
  • Kvifor meiner Isak at det er viktig at Sana svarer på dumme (rasistiske) spørsmål?
  • Kva synest Sana om det Isak seier? Kva synest de?
  • Kvifor synest Sana at Isak høyrest ut som ein imam?
  • Kva tenkjer de om det Isak seier: «Så fort du begynner å lete etter hat, så finner du det. Når du finner hat, begynner du å hate selv»? Veit de om andre eksempel på denne logikken frå f.eks. dykkar eige liv?
  • Korleis reagerer Isak på at Sana trur at Isak er blitt overfallen, fordi han er homofil? Korleis skil reaksjonen hans seg frå Sanas reaksjon på å bli utvist frå russebussen?
  • Kva kan årsakene vere til at dei reagerer forskjellig?
 • 4Etter

  På SKAM-bloggen kan sjåarane skrive kommentarar til dei enkelte klippa. Det er det svært mange som har gjort, sidan det er så mykje å snakke om i SKAM. Dei fleste skriv på norsk, men det er òg folk frå dei andre nordiske landa. De skal no gå inn og lese og kommentere på nokre av kommentarane.

  Fakta: SKAM blei første gong vist som eit nettdrama i «sanntid» på bloggen. Det vil seie at korte klipp (nettepisoder, som er åtskilde med dato og tid med gul skrift) blei vist på SKAM-bloggen på det tidspunktet då dei føregår i serien. På bloggen kan ein dessutan lese hovudpersonens kommunikasjon med vennene på Instagram og Messenger, som elles ikkje er ein del av sjølve serien. SKAM er på den måten ein banebrytande ungdomsserie.

   

  Gå saman to og to.

  • Gå inn på bloggen og les nokre av kommentarane til klippet: 
   http://skam.p3.no/2017/06/02/fakker-over-vennene-sine/#comments. Det er svært mange kommentarar, så start gjerne ulike stader i tråden.
  • Finn ein kommentar de einer er spesielt interessant, provoserande eller har ei annleis vinkling på saka.
  • Skriv eit svar til kommentaren der de uttrykkjer dykkar syn på saka. De kan sjølvsagt skrive nynorsk.
  • Presenter kommentaren og svaret dykkar for resten av klassen.
  • Er Sanas opplevingar med å bli rasistisk behandla relevant for unge muslimske kvinner der de bur? Kom med døme.
  • Kva veit de om situasjonen til muslimske kvinner i andre delar av verda?