Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Vi er Vestnorden (lærervejledning)

INTRODUKTION OG FORMÅL

Projektforløbet ’Vi er Vestnorden’ henvender sig til børn og unge i 7.-10. klasse på Færøerne, Island og i Grønland og sætter fokus på vestnordisk identitet. Hvad vil det sige at være fra Vestnorden? Findes der en fælles vestnordisk identitet og adskiller den sig eventuelt fra den fællesskabsfølelse, man kan have til det øvrige Norden? Er vestnordisk identitet og national identitet blot to sider af samme sag? Og hvad med ens personlige identitet – er der plads til den?

I forløbet kommer eleverne til at beskæftige sig med forskellige syn på og tilgange til begrebet identitet. Gennem udvalgte vestnordiske værker (del 1) kommer eleverne til at arbejde med og reflektere over Vestnorden og sig selv som en del af et kulturelt fællesskab. Dette arbejde skaber afsættet for siden at producere egne elevvideoer (del 2), som oploades og deles i et fælles rum på Norden i skolen, hvor elever på tværs af grænserne får adgang til hinandens videoer. I november gennemføres en særlig runde Nordisk Skolechat (del 3) for færøske, islandsk og grønlandske klasser, der skaber en spændende mulighed for at mødes i en autentisk sammenhæng på kryds og tværs af Vestnordens grænser.

I ’Vi er Vestnorden’ møder eleverne færøsk, islandsk og grønlandsk/dansk i både skrevet og talt form. Forløbet vil i sin helhed bidrage til at styrke elevernes kendskab til sprog i Vestnorden og udvide deres (vest)nordiske kulturforståelse.

 

FORLØBETS OPBYGNING

Del 1: Arbejd med vestnordiske værker (ca. 5 lektioner)


For at skabe et udgangspunkt for senere drøftelser om vestnordisk identitet, ligheder og forskelle er der udvalgt følgende værker fra Vestnorden, som I skal arbejde med:

 1. Mítt land’ af Eyðun Nolsøe (færøsk musikvideo, 4 min.) - undertekst på alle sprog. Tilhørende opgaver sætter fokus på forskellige syn på nationalitet og identitet. Første opgave retter desuden blikket mod det færøske sprog og giver elever fra øvrige lande en sproglig bevidsthed om slægtskabet mellem færøsk og de øvrige nordiske sprog.
  Estimeret tid: 2 lektioner
 2. Half & half’ af Aká Hansen (grønlandsk kortfilm, 3 min.) – undertekst på alle sprog.
  Kortfilmen med tilknyttede opgaver omhandler det at have en delt identitet, og om hvordan det kan opleves at vokse op mellem to kulturer.
  I ’Half & half’ tales både dansk og grønlandsk. Det vil være oplagt for færøske og islandske elever at søge mere information på internettet om sprogmæssige forhold i Grønland.
  Estimeret tid: 1 lektion
 3. Góðir gestir’ af Ísold Uggadóttir (islandsk kortfilm, 20 min.) – undertekst på alle sprog. Kortfilmen med tilknyttede opgaver sætter fokus på det at stå ved sin egen identitet i en allerede herskende kultur. Hvor de øvrige værker i forløbet har handlet om national identitet og individets forståelse af sig selv i relation til dette, så handler det her i højere grad om individets personlige identitet og retten til at være hvem man vil – i visse tilfælde i konflikt med (nationalt) definerede kulturelle normer.
  Første opgave retter desuden blikket mod det islandske sprog og giver elever fra øvrige lande en sproglig bevidsthed om slægtskabet mellem islandsk og de øvrige nordiske sprog.
  Estimeret tid: 2 lektioner

Drøft i klassen, om værkerne fra nabolandene ville have udspillet sig på samme måde, hvis de var blevet til eller havde foregået i jeres land?

 

 

Del 2: Videoproduktion: ”Mit Norden” (ca. 6 lektioner)

 

Nu er tiden kommet til at lave egne elevvideoer. Videoernes længde må være på max 1 minut, nedenstående indholds- og formkrav skal efterleves og slutteligt skal videoen oploades i videogalleriet. Her vil den sammen med de øvrige videoer bidrage til et spændende og levende billede af Vestnorden og de mangfoldige tanker, følelser og ideer, der gør sig gældende på disse breddegrader. Det er egentligt ganske simpelt – vis os lille stykke af dit Norden!

Din opgave:
Med videoen skal du vise og fortælle om sted, der hvor du bor eller befinder dig, som du synes er særligt. Hvad er det for et sted, og hvorfor har netop det sted en særlig betydning for dig? Stedet kan være alt fra den simple græsplet, hvor du fik dit første kys, til storslået natur som betager dig hver gang du ser det. Det kan være musiklokalet på skolen, fordi du ganske enkelt elsker at spille guitar, fodboldklubben som holder dig i form og styrker dine venskaber eller måske det hemmelige sted bag skuret, hvor du øver dig på at stå på ét ben! Faktisk kan det være vindueskarmen på dit værelse, hvor kaktussen du har haft siden du var helt lille fortsat gror, eller strandkanten ved isfjorden, hvor du bekymrer dig om plastikforurening. Det vigtigste er, at stedet har en særlig betydning for dig – uanset om det er forbundet med glæde, sorg, humor, alvor, frihed, etc. og uanset om det er stort eller småt.

Indholdskrav:
I din video SKAL du komme omkring følgende fire punkter (men ikke læse spørgsmålene højt!):

 • Hvor er vi? (altså, forklar/vis seeren, hvor vi befinder os og evt. hvad der foregår her – altså forsøg at beskrive/vise dit sted, så seeren fornemmer det).
 • Forklar/vis, hvorfor dette sted har en særlig betydning for dig? Hvad føler du, når du er her? Hvad er der her, som du synes er interessant.
 • Hvilke forhåbninger har du for dette sted i fremtiden? Forklar/vis.
 • Afslut videoen med at sige præcis følgende sætning: ”Mit navn er xxx (dit navn!) – det her er mit Norden”.


Formkrav og gode råd:

 • Start ud med at lave et storyboard til din video (storyboard)
 • Videoens længde må maksimalt være 1 minut.
 • Videoen skal filmes på det ”særlige” sted.
 • Videoen skal afsluttes med, at man hører dig sige følgende sætning: ”Mit navn er xxx (dit navn!) – det her er mit Norden”
 • Videoen kan filmes med både telefon, tablet, videokamera etc.
 • Det kan være fordelagtigt at arbejde sammen to og to, så at man kan skiftes til at filme hinanden.
 • Overvej i klassen, hvordan I sikrer en god lyd i videoen, hvis det fx blæser udenfor og dit valgte sted er udendørs. Måske kan lydsporet optages efterfølgende og redigeres sammen med videooptagelserne?

Når I er færdige med jeres videoer oploades de i videogalleriet og der tilføjes en beskrivende tekst på engelsk. Herefter kan I gå ind og opleve alle de andre oploadede videoer. Hvilke ligheder og forskelle findes der monstro i Vestnorden?Del 3: Deltag i Nordisk Skolechat (1 lektion)

 

Den 30. november arrangeres Nordisk Skolechat for elever i 7.-10. klasse (= 8.-10. klasse i Island) fra de vestnordiske lande. I skolechatten vil I møde jævnaldrende fra de øvrige lande og få mulighed for at skabe jeres helt egne autentiske erfaringer med ”Vestnorden”.

 

Temachatten 'Vi er Vestnorden' foregår som udgangspunkt på engelsk eller skandinavisk (dansk, norsk eller svensk). Alle klasser på de gældende alderstrin kan deltage – også dem, som ikke har deltaget i dette forløbs del 1 og 2.

 

Tilmeld jer Nordisk Skolechat her, og forbered jer til konceptet 'temachatten' her.

Logg inn for å lesa meir