Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Lærarrettleiing

Norden rundt

Namnet på spelet Tal på spelarar
player

Norden Rundt


Slik spelar du:

Norden Rundt er eit klassisk brettspel der spelebrettet strekkjer seg over alle dei nordiske landa.

Undervegs får du spørsmål om dei landa som brikken din lander på.

Svarer du rett, kan du bli der du er. Svarar du feil, må du gå ein plass tilbake.

Klikk på terningen for å trilla han.

  har svart feil

  har svart rett

  30 sek

  Dessverre

  Vann spelet

  Gratulerer

  Du vann spelet

  Ventar på spelarar

  Spelet startar når alle er med