Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Norden rundt

Namnet på spelet Tal på spelarar
player

Norden Rundt


Slik spelar du:

Norden Rundt er eit klassisk brettspel der spelebrettet strekkjer seg over alle dei nordiske landa.

Undervegs får du spørsmål om dei landa som brikken din lander på.

Svarer du rett, kan du bli der du er. Svarar du feil, må du gå ein plass tilbake.

Klikk på terningen for å trilla han.

30 sek

Dessverre

Vann spelet

Gratulerer

Du vann spelet

Ventar på spelarar

Spelet startar når alle er med