Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Lærarrettleiing
Rap it up

Rettleiing

Slik spelar du:

1. Når du startar spelet, vil det etter tur bli spelt 10 sekundar av ein rapsong på eit av 5 nordiske språk: Islandsk, norsk, svensk, dansk eller finsk.

 

2. Lytt til musikken og klikk på det landet du meiner språket i rapsongen stammar frå.

 

3. Husk at kvar song berre blir spelt i 10 sekundar, så her gjeld det å vera snar.

Rap map denmark norway sweden finland greenland iceland
Finland -->
Danmark -->
Noreg -->
Sverige -->
Grønland -->
Island -->

Riktig

Feil

1/15

Poeng 0

Poeng:
Tidsbonus:
I alt:
.

.
Highscore
 1. 1

  Poeng

 2. 2

  Poeng

 3. 3

  Poeng

 4. 4

  Poeng

 5. 5

  Poeng

 6. 6

  Poeng

 7. 7

  Poeng

 8. 8

  Poeng

 9. 9

  Poeng

 10. 10

  Poeng