Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Film om nabospråka

Svensk, norsk og dansk er nære språklege naboar og utgjer saman med islandsk og færøysk dei nordiske språka. I filmen talar Amie, Sandra og Johannes saman om verdien av det språklege fellesskapet i Norden, og om kvifor det er viktig å bruka morsmålet når ein møter nordiske naboar.