Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Vajálduhttán beassansáni?

 

Oahppanmihttu

{{learningObjectiv.description}}

Bargobihttá lea dál addojuvvon

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentárat

Bargobihttát

{{assignment.Comment}}

Brainstorm nabosprog

blur-brainstorming-business-269448.jpg

BESKRIVELSE

I denne aktivitet skal eleverne samle alle de ord, som de kender til på nabosprogene dansk, norsk eller svensk (målsproget). Brainstormen skal foregå som en konkurrence om at kunne præsentere flest ord på målsproget. Grupperne får point for hvert nye nabosprogsord de er først til at få skrevet på tavlen. Hvis en gruppe bruger mere end et minut til at finde et ord som skal på tavlen, bliver det automatisk den næste gruppes tur. 

 

Aktiviteten bidrager til at repetere og præsentere elever for nye ord på dansk, norsk og svensk, som vil styrke deres ordforråd. Aktiviteten kan også gennemføres som en brainstorm af fremmedsprogsord (for finske, færøske, grønlandske og islandske elever), hvor eleverne i tillæg til at kunne skrive ordet også skal kunne udtale det korrekt. 

 

 

AKTIVITET

  1. Klassen inddeles i grupper af 3-4 elever
  2. Hver gruppe får 3 minutter til at nedskrive så mange ord, som de kender på nabosproget (hvis målsproget er et fremmedsprog, skal eleverne også kunne udtale ordet) 
  3. Læreren inddeler tavlen/smartboardet i én kolonne pr. gruppe.
  4. Grupperne siger efter tur et ord på nabosproget, som står på deres papir.
  5. Læreren noterer ordet på tavlen/smartboardet.
  6. Eleven, som har sagt ordet, giver “stafetten”/papiret videre til den næste person i gruppen efter rækkefølge. 
  7. Der må kun siges nye ord (ord som ikke allerede er blevet nedskrevet på tavlen), og gruppens opgave er hele tiden at ajourføre deres eget papir med det, de andre grupper siger, sådan at gruppen ikke kommer til at sige ord, som allerede er anvendt (dette kan evt. tildeles minuspoint).
  8. Den gruppe som kan fortsætte længst har vundet.

 

VIDERE ARBEJDE: Elever og lærer kan som kort efterbehandling se på de ord, som står på tavlen. Hvilke slags ord er det? Er det almindelige basis-ordforråds ord? Er det ordforråd indenfor forskellige domæner: fodboldverden, musikverden, hvad mener eleverne selv om deres kendskab til det nabosprog - og hvor har de lært de ord fra?   

Logge sisa lohkat eambbo

Čálli: Nordisk Språkkoordinasjon

Pedagogalaš bagadallit: Lise Vogt

Giitu dáidda: Esben Schønwandt & Trine Pauck Hansen

Almmuheaddji: Norden i Skolen

Almmuhuvvon: 2017

Ulbmil


Ráhkkaneapmi


Ávdnasat