Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Vajálduhttán beassansáni?

 

Oahppanmihttu

{{learningObjectiv.description}}

Bargobihttá lea dál addojuvvon

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentárat

Bargobihttát

{{assignment.Comment}}

Dictogloss

dictogloss.jpg

BESKRIVELSE

I denne aktiviteten skal elevene aktivt lytte til opplesningen av en tekst på dansk eller svensk. Oppbyggingen av aktiviteten er basert på teknikken 'dictogloss' som skjerper elevenes oppmerksomhet på muntlig språk.

 

Aktiviteten kan utføres med hvilken som  helst innlest eller opplest tekst. I oversikten over undervisningsmateriale er det et stort utvalg innspilte tekster. Se etter lydikonet eller velg Lydinnspilling i kategorien TYPE.

 

Det er uansett valg av tekst lurt å avgrense lytteøvelsen til maks to minutter.

 

 

AKTIVITET

Første opplesning

 • Klassen lytter til opplesningen av teksten - enten lydinnspillingen eller lærerens opplesning
 • Elevene snakker parvis eller gruppevis om teksten

 

 

Andre opplesning

 • Elevene lytter igjen til opplesningen av teksten
 • Elevene tar individuelle notater: ord, setninger, poenger

 

 

Gjenfortell teksten

Elevene deles inn i grupper på minst tre. En i gruppa skriver ned og alle de andre kommer med ideer til teksten ut fra notatene deres. Det viktigste er at elevene får fram meninga med teksten. Elevene må gjenfortelle med deres egne ord, men de må gjerne også bruke ord og setninger fra originalteksten.

 

 

Teksten kan skrives på forskjellige måter

 • Elevene skriver på deres eget språk
 • Elevene skriver på deres eget språk og blander det med målspråket (tekstens språk)
 • Elevene skriver på målspråket

 

 

Originalteksten leveres ut eller vises

Nå skal gruppene sammenlikne tekstene sine med originalteksten

 • Fikk elevene fram de riktige poengene?
 • Brukte elevene ord og setninger fra originalteksten?
Logge sisa lohkat eambbo

Ulbmil

 • å styrke lytteforståelsen og den språklige oppmerksomheten i møte med nabospråkene svensk og dansk.


Ráhkkaneapmi

 • velg en (innspilt) tekst til opplesning - gjerne kort. Finn eventuelt inspirasjon i Norden i Skolens undervisningsmateriale med lydinnspilte tekster


Ávdnasat

 • finn din egen tekst til dictogloss-øvelsen eller blant mer enn 170 tekster i oversikten over undervisningsmaterialer. Du kan også bruke en av de utvalgte lydinnspillingene i det relaterte materialet (se nedenfor)