Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Vajálduhttán beassansáni?

 

Oahppanmihttu

{{learningObjectiv.description}}

Bargobihttá lea dál addojuvvon

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentárat

Bargobihttát

{{assignment.Comment}}

Facts om de nordiske lande

nordenfakta.jpg

Beskrivelse

I denne aktiviteten får elevene styrket den geografiske kunnskapen om Norden. Hvilket nordisk land har f.eks. størst areal eller flest innbyggere, og hvor i Norden finner man det høyeste fjellet?

De nordiske landene likner på mange måter på hverandre. Vi har en rekke kulturelle bånd som gjør at vi kan snakke sammen om forskjellige forhold som er spesielt nordiske. Det er likevel mye som er svært forskjellig, blant annet fordi natururen vår er vidt forskjellig. Dette kommer elevene til å lære mer om når de skal sammenlikne og sortere fakta om Norden.

 

 

Aktivitet

  • Klassen snakker i plenum om hva dere vet om de forskjellige nordiske landene.
  • Læreren lager et tankekart på tavla/smartboarden med det elevene forbinder med Norden og hvert nordisk land.
  • Læreren deler ut faktaark og elevark (lastes ned til høyre for materiale)
  • Elevene leser faktaarket og sammenlikner fakta om de nordiske landene ved å fylle ut elevarkene
  • Klassen snakker i plenum om det nye de har lært om de nordiske landene (var det noen som ble overraska?)
  • Læreren bygger ut tankekartet på tavla/smartboarden med noen av de nye tingene som elevene har funnet ut av
Logge sisa lohkat eambbo

Ulbmil

  • at elevene utforsker likheter og forskjeller mellom de nordiske landene
  • at elevene jobber med geografiske forhold i Norden


Ráhkkaneapmi

  • print faktaark og elevark til hele klassen