Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Vajálduhttán beassansáni?

 

Oahppanmihttu

{{learningObjectiv.description}}

Bargobihttá lea dál addojuvvon

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentárat

Bargobihttát

{{assignment.Comment}}

Nyheter på nabospråket

nyheter-grannspr-box.jpg

BESKRIVELSE

I Danmark, Norge og Sverige er det tv-kanaler for barn og unge. Dette er et veldig anvendelig stoff, og alle tre kanaler har nyhetssendinger bearbeidet for barn og unge. Disse er DRs Ultra Nyt (dansk), NRKs Supernytt (norsk) og SVTs Lilla aktuelt (svensk)

 

I denne aktiviteten skal elevene trene på lytteforståelse ved å se en utvalgt del av en nyhetssending på nabospråkene dansk eller svensk for deretter å skrive et sammendrag av innslaget. Ta gjerne utgangpunkt i den siste og mest aktuelle nyhetssendinga - det gjør aktiviteten mest relevant og virkelighetsnær.

 

 

AKTIVITET

 • Snakk sammen i klassen om nyheter generelt (avsender, mottaker, kontekst, budskap osv.)
 • Se den utvalgt delen av en nyhetssending på et nabospråk for første gang
 • Drøft i klassen hva nyhetssendinga handler om (hva har vi forstått?)
 • Se sendinga igjen og skriv ned stikkord mens dere ser den for andre gang
 • Ny samtale i klassen (har vi forstått mer?)
 • Læreren avklarer ev. vanskelige ord i sendinga
 • Elevene skriver et kort sammendrag
 • Se nyhetssendinga for tredje og siste gang
Logge sisa lohkat eambbo

Ulbmil

 • å forbedre lytteforståelsen i dansk eller svensk ved å lytte til en nyhetssending bearbeidet for barn og unge


Ráhkkaneapmi

 

Finn aktuelle nyhetssendinger på forhånd. Velg mellom følgende nyhetsprogrammer for barn og unge:

 

Bruk Norden i Skolens lydordbok til å finne ev. nabospråksord.


Ávdnasat

 • datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner eller prosjektor i klasserommet
 • blyant og papir til å skrive sammendrag med