Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Vajálduhttán beassansáni?

 

Oahppanmihttu

{{learningObjectiv.description}}

Bargobihttá lea dál addojuvvon

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentárat

Bargobihttát

{{assignment.Comment}}

Bargobihtáide
print

Mikroplast i havet

Luohkkáceahkki 8.-10. luohkká Fága Luonddufága Oahppomihttu Luondu ja biras Fáddá Riggodagat Plastihkka Áhpi Šládja Teaksta
DuckPollutionCharlesRiver (1).jpg

 

 

 

 

undefined

Logge sisa lohkat eambbo

Bargobihttát

 • Máŋgalágan válljenvejolašvuođat

 • Fáddábargobihttá

  • 1Fáddábargobihttá

   Lag en illustrasjon over plastsuppene i verden

   • Søk etter informasjon om plastsuppene. I hvilke hav finnes de fem såkalte plastsuppene?
   • Tegn/mal et bilde av hele verden og hvor plastsuppene ligger og flyter.
   • Tegn/mal  deretter havstrømmene på illustrasjonen.
   • Snakk med din sidemann om den ferdige illustrasjonen og forklar med egne ord hvordan havstrømmene samler plasten til å bli plastsupper
  • 2Fáddábargobihttá

   Arranger en paneldebatt i klassen om forurensing

   • Del klassen i to hvor den ene gruppen er forkjempere for miljøvern hvorimot den andre gruppen er representanter som har interesser som motstrider miljøhensyn.
   • Deltagerne i paneldebatten kan være politikere, representanter fra miljøvernorganisasjoner, forskere, klimaskeptikere, representanter fra industri- og handelorganisasjoner eller mannen i gata.  
   • Undersøk hvilke verdier og klimasyn deltagerrollen skal ta utgangspunkt i – og kjør debatt! 
 • Ustitluohkká

  • 1Ustitluohkká

   Undersøk hvordan landet ditt forholder seg til FNs Parisavtale

   • Finn ut hva Parisavtalen går ut på og søk deretter informasjon om hvordan landet ditt forholder seg til avtalen.
   • Hvilke klimamål inneholder avtalen? Stemmer avtalen overens med landets miljøpolitikk?
   • Skriv i fellesskap en tekst hvor dere argumenterer for hvorfor Parisavtalen er viktig for fremtiden.
   • Del teksten med en vennskapsklasse