Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Vajálduhttán beassansáni?

 

Oahppanmihttu

{{learningObjectiv.description}}

Bargobihttá lea dál addojuvvon

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentárat

Bargobihttát

{{assignment.Comment}}

Bargobihtáide
print

Plastik, dyr og mennesker

Steven Siegel.jpg

Illustratevra/Govva: Steven Siegel/Marine Photobank

Almmuheaddji: Norden i Skolen

Almmuhanjahki: 2016

Bargobihttát

 • Máŋgalágan válljenvejolašvuođat

 • Fáddábargobihttá

  • 1Fáddábargobihttá

   Hvordan kan klassen gjenbruke plastavfallet fra skoleområdet?

   • Gå sammen i grupper og finn plast i skoleområdet
   • Ta plasten med tilbake til klasserommet, sett dere sammen i gruppen og redesign plasten til et produkt som kan brukes i klasserommet
   • Lag en tidslinje med plastens utvikling fra dere fant den til det ferdige produktet
   • Presenter tidslinjen og produktet for en annen gruppe
  • 2Fáddábargobihttá

   Hvilke betydning har havet for de eldre generasjonene?

   • Intervju en person fra voksengenerasjonen og/eller eldregenerasjonen om hvilken betydning havet har hatt i deres liv?
   • Hva vet de om plastens forurensing av havet? Og hvilke tanker har de om hva den unge generasjonen kan gjøre for å beskytte planeten mot forsøpling og forurensing?
   • Spør etter minst tre gode råd til hva man konkret kan gjøre for å ta bedre vare på planeten 
   • Skriv ned intervjuene og rådene og heng dem opp i klasserommet
 • Ustitluohkká

  • 1Ustitluohkká

   Hvilke byer er de viktigste kystbyene i ditt land?  

   • Del klassen inn i fire grupper hvor hver av gruppene velger en kystby de skal undersøke
   • Undersøk hvilken betydning havet har for kystsamfunnets inntekstskilder og kultur 
   • Lag en kollasje med bilder og tekst som beskriver kystsamfunnet
   • Ta bilde av alle kollasjene og del dem med en vennskapsklasse