Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Vajálduhttán beassansáni?

 

Næste skolechat

13. golggotmánu 2021

Temachatten 'Klimat'

Klimadag

Utbildning är grundläggande för att uppnå en hållbar utveckling, vilket anges i mål 4.7 i FN:s Agenda 2030. För att bidra till det planerar Norden i skolan tillsammans med Friluftsrådet Nordisk skolchatt om klimat. Temachatten 'Klimat' tar utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 

Nordiska klimatdagen 11 november
- Nordisk skolchatt med mål 7, 12 och 13 i fokus     

11.11.2021 kl. 13-14 (CET) 

 

Varför Nordisk skolchatt om klimat? 

Klimat- och miljöfrågor är gränsöverskridande till sin natur och kräver samarbete och kommunikation länder emellan. En nordisk dimension i klimat- och miljöundervisningen, med fokus på samarbete, gemensamma utmaningar och lösningar, skapar mervärde. Samarbetet är viktigt för att ha bättre möjlighet att kunna påverka på en global nivå, samtidigt som vi kan lära av varandra. Att arbeta med frågorna ger också de unga, som är viktiga aktörer för förändring, både verktyg för och en röst i dagens och framtidens klimatdebatt. 

 

Målgrupp och material:

Åk 7–10 i Sverige, Danmark, Färöarna, Grönland, Finland och Åland, motsvarande åk 8–10 i Norge och Island. Alla elever i Norden är välkomna att delta, men kommunikationen kommer primärt vara på danska, norska och svenska.

Temachatten 'Klimat' fokuserar både på skandinavisk grannspråksförståelse och på hållbar utveckling. Konceptet är upplagt för ett ämnesövergripande samarbete mellan lärare i naturvetenskapliga ämnen, samhällskunskap och modersmålslärare.

Man kan välja att låta Nordisk Skolchat om klimat inkluderas i ett större undervisningstema - se lärarhandledning. I materialet får eleverna förberedande uppgifter på samma tema som de sedan diskuterar med andra elever under Nordisk skolchatt om klimat. Under chatten kommer slumpmässiga frågor eller diskussionsämnen att dyka upp så att alla deltagare ser dem.