Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Oahppanmihttu

{{learningObjectiv.description}}

Bargobihttá lea dál addojuvvon

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentárat

Bargobihttát

{{assignment.Comment}}

Jeg er en skandinav

h._c._andersen_portr_t.jpg

Vi er eet Folk, vi kaldes Skandinaver,

I trende Riger er vor Hjemstavn deelt;

Men mellem Nutids store Himmel-Gaver
Er den: vort Hjerte voxer til et Heelt!
Lad være glemt, hvis os en Uret skete;
Tidsaanden, som en luttret Margarethe,
Forener os, den trefold Kraft forlener,
Selv Sproget os forener.
Paa Fjeld, i Skov og ved det natblaa Hav,
Jeg jubler höit: jeg er en Skandinav!


Kom med paa Dovre-Fjeld, hvor Jöklen ligger,
Hör Fossens Torden, Sæterpigens Sang;
Den friske Sö- og Bjerg-Luft jeg inddrikker,
Jeg gaaer, hvor Nordens Guder gik engang;
Og hvis om Kraftens Mænd jeg hörer heller,
Om Olaf, Hakon, Harald man fortæller;
Til Fjelds! til Fjelds! med stærke Klippeborge
Staaer du, mit gamle Norge,
I Glands af Nordlys, ved et stormfuldt Hav;
Jeg elsker dig! jeg er en Skandinav!


Kom paa den snelle Baad, lad Dampen virke,
See Floder, store Söer er vor Vei!
Seil over Bjerget, hvor de höie Birke
Udaande Duft! O, Sverrig elsker jeg!
Herfra löd Gustav Adolfs Navn paa Jorden,
Han var den sidste Ridder her i Norden.
Lidt Barkbröd, og den svenske Bonde synger,
Ham Nöisomhed forynger,
Han synger Sangene, ham Skjalden gav,
Og vi med ham: Jeg er en Skandinav!

En frisk Bouquet af Klöver, Korn og Humle
Er Danmark! kom og see vor Bögeskov!
Paa Sletten her sig Aandens Sönner tumle,
Det dundrer lystigt under Hestens Hov;
Til Videnskab og Kunst vi snelt udride,
Europa om det lille Land skal vide;
Ved Thorvaldsen dets Navn fra Stenen klinger,
Alt Tycho gav det Vinger;
En Rose Danmark er! syng, Skandinav,
Om Aandens Blomst midt i det barske Hav!


Lad ei den skjönne Enighed forsvinde,
Norsk, Svensk og Dansk hinanden række Haand;
De gamle Folkesange os forbinde,
I Melodien er et kraftigt Baand.
Af Enighedens Sæd kun godt man höster,
Vi skue kjækt mod Vester og mod Öster
I Fryd og Sorg! O, her er godt at være!
Her leve vore Kjære!
Fra Gran og Birk og Bög, vidt over Hav,
Lyd Glædes Sang: jeg er en Skandinav!

Logge sisa lohkat eambbo

Čálli: Hans Christian Andersen

Almmuhanjahki: 1837

Govat

skandinav0001t.jpg

Doaimmat

 • 1Giella- ja kulturáddejupmi

  Ulbmil lea gávdnat H.C. Andersen ja su áiggi áddejumi davviriikalaš identitehtas.

  Ovttas:

  • Lohket divtta jitnosit luohkás.
  • Sárgejehket sániid maid ehpet ipmir ja olbmuid geaid birra ehpet leat gullan.
  • Isket maid sánit mákset neahtas.
  • Juhket vearssaid gaskaneattet ja mánnet joavkkuide.

  Joavkkut:

  • Lohket vearssaid jitnosit olu háviid vai buohkat besset geahččalit. 
  • Maid lohká H.C. Andersen dan birra ahte ahte leat skandináva?
  • Guhte cealkámušaiguin lehpet ovttaoaivilis/vuostemielas?
  • Leago odne nu movt H.C. Andersens čilge?
  • Buohtastahte seamma áiggi diktáriiguin (Dánmárkku, Norgga ja Ruoŧa nationálalávllagiiguin mat maiddái gávdnojit fáttá vuolde).
  • Ráhkadehpet tevnnega/maleriija mii fáŋge davviriikkalaš identitehta.
  • Mii lea Skandinávia geográfalaččat

   Oktasaš:

  • Mannet čađa joavkkuid vástádusaid luohkás.
  • Masa leat mii ovttaoaivilis ja vuosteoaivilis?
  • Čájehehpet maleriija ja muitalehpet mii lea fárus govas!

   

 • 2Tekstii

  Joavku:

  • Gávdnet dieđuid čálli H. C. Andersena ja su čállosiid birra.
  • Ráhkadehpet 10 minuhtasaš quiza jearaldagaiguin Kahootas (https://getkahoot.com)

   Ovttas:

  • Spellet daid iešguhtege quizaid mobiillain, ipadain jna. (https://kahoot.it)
  • Maid oahpaidet H. C. Andersena birra?

   

 • 3Teavsttas

  Guovttis ja guovttis:

  • Čálli olbmuid geat leat fárus divttas.
  • Ráhkadeahppi persovdnačilgehusa buohkain. 
  • Čálli sániid mat čilgejit birrasa divttas.

   

 • 4Teavsttas eret

  Guovttis ja guovttis:

  • Ráhkadeahppi listtu mas leat sánit mat dutno mielas čilgejit Skandinávia.
  • Buohtastahtti listtu dainna maid dagaide "tekstii" oasis. Guđe láhkái leaba listtut iešguhtetlágánat?
  • Geahčči filmma Det Nordiske Perspektiv ja buohtastahtti H.C Andersens ja Nordisk ministerråds (Davviriikkaid ministtarráđi) oainnu Davviriikkain.