Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Oahppanmihttu

{{learningObjectiv.description}}

Bargobihttá lea dál addojuvvon

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentárat

Bargobihttát

{{assignment.Comment}}

To mot en

-Hvor faen har du fått tak i dette?
-Jeg stjal det.

-Takk skal du ha.
-Mats!

-Nå får du orden frikersveisen.
-Slipp, Kenneth!

Du ligger faen i meg unna Janne.

Følg med på ballen, Mats.
Følg alltid med på ballen.

-Oi san!
-Ja!

Ikke bare gi fra deg ballen.

-Ta imot denne!
-Herlig!

Yes!

Da er det tide å tøye ut.
Oppstilling ved ribbeveggen.


Vi strekker ordentlig.
Vi strekker skikkelig .

Hva skjer med handikap-sko?
Skal du Paralympics?

-Han er så dust.
-Ta av skoene, Mats og Ahmed.

-Dere rydder.
-Hvorfor det?

Bryter du reglementet, må du rydde.
Kjøp skikkelige innesko.


-Så dere ikke lager
svarte merker i gulvet.


-Gjør du det hjemme?
-Nei.

Nei! Sett i gang med å rydde.
Dere andre kan i dusjen.

Ja, ja!

-Kom, vi stikker.
-Skal vi ikke vente på Kenneth?

Nei, drit i ham.

-Hva driver du med?
-Vi har prøve, og boken er ødelagt.

-Dere trenger ikke å lese sånn dritt.
-Den jævla...

Kenneth? Jeg har
noe sinnssykt kult å vise deg.

-Hva da?
-Janne Karlsens brukte truse.

-Hva vet dere om jentetruser?
-Den ligger under matten i dusjen.

Kødder dere med meg,
blir jeg jævla forbanna.

Nei! Stopp da!

Hei!

Hva er det dere driver med?

Dere lager oversvømmelse.
Det blir melding med hjem.


Dere møter opp hos rektor
imorgen tidlig. Forstått?

-Tror du Kenneth tar hevn?
-Det må du regne med.

Det beste er å bli svimeslått.
Da merker du ikke en dritt.

-Hvor har du det fra?
-Fra bestefaren min.

Han satt i konsentrasjonsleir
under krigen. Vet du med hvem?


-Med rektor.
-Fett!

-Den slapp vi billig unna.
-Bestefarhistorien funker alltid.

Shit! Det er Larsen,
faren til Kenneth. Vi stikker.

Ta detmed ro.
Han kan ikke gjøre oss noe her.

Ja?

Faen, det er Larsen!

-Billetter, takk.
-Kjøpte du billetter?

Selvfølgelig.
Det er jo kontroll her hele tiden.

På Holmenkollbanen
er det aldri kontroll.

Kapitalistene har råd til billett.
De stikker unna millioner.

Billioner, minst.

-Vi later som om vi ikke har billett.
-Han klikker.

Dere har jeg sett før.

-Hvordan går det med Kenneth?
-Han har lungebetennelse.

-Hils ham, og ønsk ham god bedring.
-Har dere billetter?

Nei, det har vi ikke.
Vi har ikke penger heller.

Da gir jeg dere en bot og kaster
dere ut, bortskjemte drittunger.

Gi meg billetten!

Så dere har ikke billetter...

Fattern sender meg til Pakistan
når han ser boten.

Slapp av. Vi fikser det.
Vi kan med avisen.

Hva med å stikke klubben?
Kanskje Janne er der.

Kan ikke du dra dit?
Jeg stikker hjem.

Ha det.

-Hallo?
-Er det veterinær Janne Karlsen?

Jeg har et murmeldyr i baksetet.
Det trenger litt oppmerksomhet.

Jeg er snart klinikken.

Mats!

Du kunne vel bare bedt meg
om å flytte meg?

Kenneth? Er det deg, Kenneth?

Du kjenner meg vel igjen?
Du husker vel Janne Karlsen?

Logge sisa lohkat eambbo

Regisevra: Alexander Kayiambakis

Buvttadanjahki: 2006

Buvttadeaddji: Hugo Hagemann Føsker

Doaimmat

 • 1Giella- ja kulturáddejupmi

  Ulbmil dáinna giellaáddejumi bargobihtáin filmmas lea nannet guldalandáiddu.

   Joavku: 

  • Gehččet filmma
  • Digaštallet, maid mearkkaša geahččat filmma mas leat teaksta.
  • Leago álkit áddet hállama vai čállosa?
  • Geahččet scenaid skuvllas oktii vel ja guldal maid juohkehaš dadjá.
  • Digaštallet guđemučča don áddet buoremusat ja manin?
  • Čállet báhpára ala ságastallama, ja juhket juohkehažžii rolla. Lohkket dasto jitnosit din cealkagiid.
  • Digaštallet, mo lea hállat dárogiela: Mii lea álki ja mii váttis?
  • Geahččalehpet stoahkat jietnadaga šuoŋain, ja digaštallet maid dat mearkkaša din áddejupmái?

   

 • 2Filbmii

  Guovttis ja guovttis:

  • Ovdal go geahččabeahtti filmma: Go logat bajilčállaga "2 mot 1" - man birra jáhkkibeahtti filbma lea?
  • Geahččaleahppi čilget golmmain sániin dán filmma nubbái, gii ii leat oaidnán dan.
  • Mii lea filmma fáddá?
 • 3Filmmas

  Eanaš filmmat leat dihto vuogi mielde ráhkaduvvon. Drámáturgalaš šáŋŋeris lea álgu, ovdanbuktin, čiekŋudeapmi, vuostálasvuođa huksen, čuolbmačoavdin ja loahppa. Dulkon dihte filmma lea dehálaš juohkit filmma daid sierranas osiide, čilget daid ja de geahččat mo dat heivejit oktii.

  Okto:

  • Jurddaš vuos makkár osiide filbma sáhttá juhkkojuvvon. Vuolábealde oainnát muhtun ovdamearkkaid maid sáhtát jurddašit. Čále du jurdagiid jurddakortii dahje ovtta muitinsániin.

  1. Mii dáhpáhuvvá filmmas?

  2. Leago garra dáhpáhusat filmmas? Makkár dáhpáhusat leat dehálepmosat?

  3. Geat leat váldopersovnnat? Geat leat oalgepersovnnat? Makkár dáiddut, duogáš ja oktavuođat lea sis guhtet guoibmáseaset? Ovdánit go dat filbmabottas? Maid dat mearkkaša filbmii?

  4. Mii ja gii lea mii daguha ahte filmma dáhpáhus ovdána?

  5. Guđe sajiin jorggiha filbma?

  6. Makkár birrasiin dáhpáhuvvo filbma, ja maid dat mearkkaša filbmii?

  7. Mo ovdanbohtet sierranas áigeperspektiivvat filmmas? Leago visot dálááiggis vai molsašuvvá go áigi? Maid mearkkaša áigi filmmas?

  8. Mo lea filbma dahkkon teknihkalaččat, ja maid dat mearkkaša omd čuvgii, jitnii, musihkkii ja gokko kámera lea?

  9. Makkár gažaldagaid ja jurdagiid boktá filbma? Leago filmmas diehtu? Mo ovdanboahtá filmma diehtu?

  10. Gos ja goas lea filbma dahkkon? Leago das mearkkašupmi filmma sisdollui? 

  • Dál čohkket iežat jurdagiid ovtta čállosii. Geavat čuovvovaš málle:

  Álgu - Ovdanbuvtte filmma nama ja buvttadeaddji. Čále dasto oanehis referáhta filmma sisdoalus ja čále maid don áiggut dulkot/analyseret. 

  Dulkon/Analysa - Geavat du jurddakoarttaid dahje su muitinsániid ja čiekŋut daid osiide ja oktavuođaide, mat du mielas leat dehálaččat. Eai dárbbaš leat buot oasit mielde dulkojumis. Muitte juohkit čállosa sierra osiide.

  Loahppa - Čilge oanehaččat maid leat gávnnahan ja čále iežat jurdagiid.

   

   

 • 4Filmmas eret

  Guovttis ja guovttis:

  • Mii lea filmma diehtu?
  • Leatgo das máŋga dieđu?
  • Movt ovdanboahtá filmma diehtu?
  • Leatgo ovdal oaidnán filmma dahje lohkan girjji mas lea seamma diehtu?

   Filbma čilge givssideami iešguđet láhkái.

  • Makkár oktavuođas lea du mielas givssideapmi?
  • Movt dutno mielas oahpaheaddji reagerii?
  • Maid doai livččiide dahkan daid olu gánddaid dilálašvuođain?
  • Vaikko eará oahppit oidnet givssideami, de eai daga maidege. Maid doai livččiide dahkan?
  • Makkár searvvit gávdnojit du riikkas, mat barget givssideami vuostá skuvllas?
  • Movt dat barget??

  Ovttas: 

  • Digaštallet din vástádusaid Luohkkálanjas.
  • Man iešguđetlágánat leat din vástádusat?
  • Man galle earálágan dieđuid gávnnat filmmas?
  • Maid dii dahkabehtet dagat vai din skuvllas ii leat givssideapmi?