Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Diktačállimuvrra

Diktačállimuvra lea muvra mas sáhtát ráhkadit čájálmasa ja oaidnit iežat ja eará ohppiid divttaid, govaid, ja čuhpposiid, maid lehpet ráhkadan čuohppandiketnprográmmain. Sáhtát zoomet ja geahččat árkkaid mat heaŋgajit muvrras go deattát daid.

 

Lea vejolaš kommenteret daid iešguđetge divttaid, govaid, ja čuhpposiid - deaddel árkka maid háliidat kommenteret ja čále iežat kommentára boksái vulobealde divtta, gova dahje čuhpposa.

 

 

 

ÁLGGE ČUOHPPANDIKTEMA DÁS