Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Vajálduhttán beassansáni?

 

DET NORDISKE PLASTKAPLØB 2022

I april er det tid for den største vårreingjeringa i Norden - plastkappløpet 2022! Norden i skolen utfordrar klassar på alle trinn i heile Norden å i april vere med og motverke forsøpling. De vel sjølve om det er stranda, skogen, skulegarden eller nokon annan plass som treng hejlpa dykkar aller mest! Plastløpet er eit gratis, praksisbasert undervisningskonsept med formål å vekke interessa og viljen elevane har til å takle problemet med forsøpling av naturen vår.  

Korleis går vi fram for å delta?

1. Leite opp ein plass i naturen som er forsøpla og treng dykkar hjelp.
2. Starte klokka og samle saman så mykje plast og ikkje-nedbrytbart materiale de kan på 15 minutt.
3. Ta med det innsamla søppelet tilbake til skulen og ta eit bilete av det saman med klassen. Last deretter opp biletet på nordeniskolen.org.
4. Sorter søppelet! Del klassen inn i grupper og gjer til og med sorteringa til ein kul stafett. Kven sorterer sin tildelte søppelhaug raskast? OBS! Søppelet må sjølvsagt vere sortert rett!

 

VINN TIL KLASSEKASSEN

Dei deltakande klassane konkurrerer om ein gevinst på heile 5000 DKK til klassekassen! De har tid til å gjennomføre kappløpet frå 1. april til 30. april 2022.

Etter det kjem ein vinnar til å trekkast ut blant alle klassar som har lasta opp eit bilete på www.nordeniskolen.org. Mykje lykke til!

 

Vil du auke elevane sine kunnskapar ytterlegare, kan du bruke vårt undervisningsmaterial om plast og forsøpling.

 

Bonusoppgåve: Ei skikkeleg søppelhistorie:
Det er tid for å vekke fantasien - vel søppel frå søppelhaugen og finn på ei historie om det. Korleis hamna det der det hamna? Kven kasta det og kvifor? Kvar kjem det til å hamne dersom det blir gjenvunne? Kva hadde skjedd om de ikkje plukka det opp? Lag gjerne tilhøyrande plakatar som de kan henge opp i klasserommet.

 

SEARVVA ‘PLASTIHKKAVUOSTTILDEAPMÁI’

Geahča eará luohkáid govaid

6C
Volla skole / Lillestrøm / Norga
Anne-Sofie Jul Kjær
Fanø Skole / Fanø / Danmárku
Danutė Miknevičienė
Kupiškio r. / Alizava /
Randi Haerup Poser
Nyborg Friskole / Nyborg / Danmárku
Anne Fosse Tjørhom
Sinnes skule / Sirdal / Norga
Ungdomstrinnet
Molde Friskole / Molde / Norga
Micaela Mannfolk
Taklax skola / Taklax / Suopma
8a
Vibyskolan / Sollentuna / Ruoŧŧa
7C
Lähteen peruskoulu / Lahti / Suopma
tone kjensrud
Hedalen b/u skole / hedalen / Norga
Forskúlin
Skála Skúli / Skála / Fearsullot
Elin Lagerström
Noblaskolan / Göteborg / Ruoŧŧa
8F
IES Täby / Täby / Ruoŧŧa
Päivi Kuhalampi
Paavolan koulu/tupa / Alajärvi / Suopma
Klass 6C
Noblaskolan NyaHovås / Göteborg / Ruoŧŧa
Maria Thulin
Prästslättsskolan / Karlshamn / Ruoŧŧa
så mange har deltaget
fra de forskellige lande
Danmárku

41 deltagere

Ruoŧŧa

13 deltagere

Norga

17 deltagere

Suopma

10 deltagere

Sydslesvig

0 deltagere

Islánda

26 deltagere

Fearsullot

9 deltagere

Ruonáeana

0 deltagere

Ålánda

0 deltagere

Eurohpá/Máilbmi

1 deltagere

SE MATERIALE OM PLASTAFFALD
SE MATERIALE  OM PLASTAFFALD

Dieđiheapmi

Jo, giitu, háliidan áinnas diehtit ođasmahttimiid

Vállje unnimusat ovtta ođasreivve