Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Begreppsstafett

aktivitet begrepp.jpg

Beskrivning

Den här aktiviteten hjälper eleverna på traven då det kommer till begrepp. Övningen passar speciellt till tillfällen då eleverna ska lära sig eller helt enkelt förstå innebörden av många nya begrepp. Övningen kan utföras gemensamt utan tävlingsinslag eller i två eller flera lag som tävlar mot varandra.

I kolumnen till vänster finns ett exempel på begreppskort som har gjorts för att öva på filmeffekter i samband med kortfilmsförloppet här på portalen. Aktiviteten kan också göras med ord som inte är igenkännbara på närliggande språk eller liknande som en språkaktivitet.

Variation: Eleverna kan också rita begreppen istället för att förklara dem. Spelet utförs sedan enligt beskrivningen nedan, antingen gemensamt, där begreppen ritas på tavlan eller i små grupper.

 

Aktivitet

Först bestämmer läraren om aktiviteten ska utföras med eller utan tävlingsinslag.

Utan:

 • En elev i taget går fram till tavlan och drar en lapp med ett begrepp och försöker förklara begreppet för resten av klassen utan att använda det.
 • Gissar de andra rätt på begreppet läggs lappen åt sidan och nästa elev på tur går fram till tavlan.
 • Om resten av eleverna inte gissar rätt på begreppet eller eleven vid tavlan inte vet det, läggs lappen tillbaka utan att det avslöjas vad som stod på den, och eleven drar istället en ny lapp.
 • Aktiviteten fortsätter tills eleverna gissat rätt på alla begrepp. Läraren kan ta tid på hur lång tid det tar klassen, och sedan kan aktiviteten eventuellt upprepas där klassen försöker förbättra sin tid.

Med:

 • Klassen delas upp i två lag och skickar fram en representant som får 30 eller 45 sekunder på sig att förklara så många begrepp som möjligt. Läraren tar tid och spelet genomförs annars enligt beskrivningen ovan.
Logga in för att se mer

Författare: Anne Sofie Skemt Hjuler

Producent: Norden i skolen

Produktionsår: 2020

Syfte

 • Att alla elever får säga något så att det blir lättare att bjuda in till diskussion senare i klassen.
 • Att förklara och känna igen begrepp.


Förberedelse

 • Läraren förbereder lappar med de begrepp som ska övas på. Det ska finnas minst en lapp per elev men helst fler. Se exemplet i ”Material” nedan.


Material

 • Begreppslappar Exempel PDF
 • Stoppur för tidtagning
 • Eventuellt tavla och whiteboardpenna om ni väljer att rita på tavlan
 • Eventuellt blankt papper och pennor om ni ritar i grupper