Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Brainstorm grannspråk

blur-brainstorming-business-269448.jpg

BESKRIVNING

I denna aktivitet ska eleverna samla alla de ord de känner till på grannspråken danska, norska eller svenska (målspråket). Brainstormen ska föregå som en tävling där det gäller att presentera flest ord på målspråket. Grupperna får poäng för varje nytt grannspråksord de är först om att skriva på tavlan. Om en grupp använder mer än en minut att hitta ett ord som ska på tavlan, blir det automatiskt nästa grupps tur.

Aktiviteten bidrar till att eleverna presenteras för och lär sig nya ord på danska, norska och svenska, som kommer utöka deras ordförråd. Aktiviteten kan även genomföras som en brainstorm av främmande språk (för finska, färöiska, grönländska och isländska elever) där eleverna i tillägg till att kunna skriva ordet även måste kunna uttala det rätt. 

 

 

AKTIVITET

 1. Klassen indelas i grupper av 3-4 elever
 2. Varje grupp får 3 minuter att skriva ner så många ord de kan på grannspråket (om målspråket är ett främmande språk ska eleverna även kunna uttala det)
 3. Läraren indelar tavlan/smartboardet i en kolumn per grupp
 4. Grupperna turas om att säga ett ord på grannspråket, som de har skrivit ner på sina papper
 5. Läraren noterar orden på tavlan/smartboardet
 6. Eleven som har sagt ordet ger "stafetten"/pappret vidare till nästa person i gruppen i tur och ordning
 7. Endast nya ord får sägas (d.v.s. ord som inte redan står på tavlan), och gruppens uppgift är att hela tiden underhålla sina egna papper med de ord de andra grupperna säger, så att gruppen inte råkar säga ord som redan använts (detta kan ev. leda till minuspoäng)
 8. Den grupp som kan fortsätta i längst tid vinner

 

VIDARE ARBETE: Elever och lärare kan, som kort efterbehandling, se på de ord som står på tavlan. Vilka sorts ord är det? Är det vanliga basala ordförrådsord? Är det ord inom olika domäner: fotbollsvärlden, musikvärlden? Vad tycker eleverna själva om sin kunskap till grannspråket - och varifrån har de lärt sig orden?

Logga in för att se mer

Författare: Nordisk Språkkoordinasjon

Pedagogiska konsulenter : Lise Vogt

Tack till: Esben Schønwandt & Trine Pauck Hansen

Utgivare: Norden i Skolen

Utgivet: 2017

Syfte

 • att styrka elevernas ordförråd i grannspråken danska, norska och svenska 


Förberedelse


Material

 • blyerts och papper
 • tavla och kritor / smartboard
 • ev. ett pris