Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Bygg i lego på grannspråk

Lego_Color_Bricks.jpg

BESKRIVNING

Denna aktivitet är beräknad till antingen en lektion (Lektion 1) eller fyra lektioner (Lektion 1-4), på 45 minuter vardera. Aktiviteten är särskilt anpassad för grannspråksundervisning i danska, svenska eller norska som målspråk, och går ut på att eleverna ska bygga lego efter instruktioner på målspråket. För att kunna genomföra lektion 2-4 behövs tillgång till surfplattor. 

 

Aktivitetsförslaget har ett experimentellt förhållningssätt till att arbeta med grannspråk och utmanar elevernas fantasi, samarbete och estetiska förmågor. AKTIVITET

Lektion 1

 1. Klassen delas in i grupper, där eleverna funderar på vilka ord som är nödvändiga att kunna för att göra aktiviteten (t.ex. tal, färger, prepositioner m.m.) 
 2. Eleverna kommer med förslag på meningar som de kan använda i aktiviteten. T.ex.: hur säger man "Ta en x bit med x antal knoppar"? Varje grupp bidrar till den gemensamma genomgången av vilka ord de inte känner till och som de behöver för aktiviteten. 
 3. Klassen delas in i par. Eleverna sitter mittemot varandra vid ett bord med 15-20 olika legobitar. Paret fördelar bitarna så att de har lika många var och berättar vilka färger, former och antal knoppar bitarna har och vad de färgerna och talen heter på målspråket. 
 4. En “skärm” (t.ex. en bok) sätts upp så att eleverna bara kan se deras egen sida av bordet.
 5. En elev börjar vara kommendant - dvs. den som bygger först och för ordet. Det är bara kommandanten som får säga något. Hen sätter en legobit som hen vill, och förklarar för sin partner vad hen ska göra. Partnerns ska enbart utifrån kommandantens muntliga förklaring försöka att placera legobiten likadant. Detta fortsätter tills alla legobitar är använda. Sedan tas "skärmen" bort och figurerna jämförs - om det har blivit fel någonstans diskuterar paret hur det uppstod.
 6. Paret byter roller og upprepar aktiviteten .

 

ÖVRIG VARIATION

 • Aktiviteten testas igen, men nu får båda i paret prata under byggandet. 
 • Gemensam diskussion: På vilket sätt var det skillnad mellan aktivitetens första och andra omgång? När blev det minst antal fel i modellerna? 

 


Lektion 2-4:

 1. Läraren föklarar aktiviteten i klassen: 
  Tutorials ska skapas i en app - t.ex. Book Creator eller ett annat liknande enkelt program.  Eleverna skapar en tutorial, en slags visuell och muntlig bruksanvisning för att visa hur man kan bygga en vald form, ett "byggnadsverk" med lego. Den ska bestå av 6-12 olika bilder med intalat ljud till varje bild som berättar hur beståndsdelarna ska sättas ihop. Elevernas tutorial ska vara så kort och precis som möjligt.
 2. Eleverna bygger ihop bitarna till en form de själva väljer i grupp. De tar bilder av varje ny process i byggandet och väljer ut 6-12 bilder som de menar kan användas och som är nödvändiga för att förstå byggprocessen. 
 3. De utvalda bilderna läggs in i appen i rätt ordning, och eleverna talar in en muntlig förklaring på målspråket till varje bild som förklarar vad de gör. Innan de talar in förklaringen krävs ett visst förarbete för att se till att de lyckas få fram tydliga instruktioner.
 4. Elevernas färdiga "tutorials" testas genom att grupperna bygger varandras byggnadsverk i praktiken med hjälp av att se tutorialen på sin surfplatta. 
 5. Klassen gör en gemensam utvärdering av hur det fungerade. Vad krävs för att en tutorial ska fungera bra och vad kan få den att brista? 
Logga in för att se mer

Författare: Nordisk Språkkoordinasjon

Pedagogiska konsulenter : Lise Vogt

Tack till: Esben Schønwandt & Trine Pauck Hansen

Producent: Norden i Skolen

Produktionsår: 2017

Syfte

 • att eleven får möjlighet att aktivt lyssna till danska, norska eller svenska 
 • att eleven lär hur man kan ge instruktioner på målspråket
 • att eleven tillägnar sig ett ordförråd som har att göra med sammansättningen av en produkt
 • att eleven får experimentera med självständig produktion där användning av fantasi, samarbete och estetiska färdigheter kombineras


Förberedelse

 • Skaffa legobitar
 • Ladda ner appen Book Creator på alla surfplattor


Material

 • 15-20 legobitar per par i klassen
 • En bok eller liknande som kan användas som skärm för att dölja vad man har framför sig på bordet