Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Fakta om de nordiska länderna

nordenfakta.jpg

Beskrivning

I denna aktivitet får eleverna möjlighet att förbättra sin geografiska kunskap om Norden. Hvilket nordiskt land har t.ex. störst areal eller flest invånare, och var i Norden hittar man det högsta berget?

 

De nordiska länderna liknar varandra på många sätt. Vi har en rad kulturella band som gör att vi kan prata tillsammans om olika förhållanden som är speciellt nordiska. Det finns dock även många förhållanden som är mycket olika, för att naturen är så annorlunda från land till land. Detta kommer eleverna få lära sig mer om när de ska jämföra och sortera fakta om Norden.

 

 

Aktivitet

  • Klassen pratar om vad de vet om de olika nordiska länderna i plenum
  • Läraren gör en tankekarta på tavlan/smartboardet om allt det eleverna kopplar till Norden och varje nordiskt land
  • Läraren deltar ut faktaark och elevark (kan nedladdas från material till höger)
  • Eleverna läser faktaarket och jämför det med faktan om de nordiska länderna genom att fylla i elevarket
  • Klassen pratar om det nya de lärt sig om de nordiska länderna i plenum (var det något som överraskade dem?)
  • Läraren utvidgar tanktekartan på tavlan/smartboardet med några av de nya saker eleverna just fått reda på
Logga in för att se mer

Syfte

  • att eleverna utforskar likheterna och skillnaderna mellan de nordiska länderna

  • att eleverna arbetar med de geografiska förhållanden i Norden


Förberedelse

  •  skriv ut faktaark och elevark till hela klassen