Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Hitta skillnader mellan närliggande språk

aktivitet skillnader.jpg

Beskrivning

I denna aktivitet arbetar eleverna induktivt för att formulera grafiska skillnader mellan närliggande språk (aktiviteten fungerar bäst med danska, norska och svenska) baserat på innehållsförteckningar med parallella språk. Aktiviteten kan eventuellt förberedas genom att eleverna i förväg läser texterna på Norden i skolan om sitt grannspråk, så att de har lite förkunskaper.

 

Aktivitet

Eleverna får en eller flera innehållsförteckningar på sitt eget språk och sitt närliggande språk. I grupper, ange så många regler som möjligt för hur språken skiljer sig från varandra vad gäller stavning. Om eleverna har läst texter om sitt närliggande språk i förväg kan du låta dem komma med några förslag på regler innan de börjar arbeta med texterna. 

Efter ca. 20 minuter lämnar grupperna in sina bud på regler, som diskuteras och kvalificeras gemensamt. Klassen noterar sina regler i ett gemensamt dokument, i vilket läraren sedan tar bort elevernas redigeringsrättigheter så att eleverna kan se det, men inte längre redigera. Kontrollera elevernas förslag på språkregler vid ett senare tillfälle med aktivitetsförslaget ”Trafikljusmetoden”. Håller hypoteserna?

Logga in för att se mer

Författare: Anne Sofie Skemt Hjuler

Utgivare: Norden i skolen

Produktionsår: 2020

Syfte

  • Att medvetandegöra eleverna om det nära förhållandet mellan danska, norska och svenska.
  • Att möjliggöra för eleverna att se språkliga mönster och formulera regler för dem.
  • Att göra eleverna trygga i deras förmåga att se skillnader i deras närliggande språk.


Förberedelse

Läraren hittar i förväg en eller flera innehållsförteckningar för samma produkt på elevernas eget språk och närliggande språk. För inspiration har de flesta av Coops Änglamark-produkter innehållsdeklarationer på danska, norska och svenska.


Material

Skriv gärna ut innehållsförteckningarna på papper så att eleverna kan skriva på dem och se dem bredvid varandra.