Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Norden i fläta

norden i flet.jpg

Beskrivning


Genom ord, bilder och form utmanas eleverna i den kreativa aktiviteten "Norden i fläta" att fundera över vad som egentligen kännetecknar Norden. På vilka områden är vi likadana och på vilka är vi olika? Allt efter vilka inspel eleverna själva kommer med kan aktiviteten leda till prat om likheter och skillnader i kulturer, språk, traditioner, naturen o.s.v.

'Norden i fläta' leder till en stor färgrik flätmatta som pryds med nordiska 3D-figurer och små dikter.


Aktivitet

 

I grupper:

 • Inledande reflektion: diskutera vad som kännetecknar livet i Norden. På vilka områden är vi lika och vilka är vi olika (t.ex. språk, natur, kultur o.s.v.)? Skriv ner de viktigaste nyckelorden. De ska användas senare.

 

Individuellt:

 • Klipp 5 cm breda remsor av svart A3-karduspapper längs med den långa sidan.
 • Gå på upptäckt efter spännande ytor i klassen, på skolan och kanske utomhus (t.ex. trästammars bark, eller ett brunnslock). Lägg en svart remsa på ytan skrapa med ljusa färgblyerts eller kritor. På så sätt överförs mönstret till de svarta remsorna.
  • Du kan också rita mönstren på remsorna med ljusa färgblyerts eller kritor. Man gör ett mönster genom att upprepa samma form flera gånger.
 • Samla alla remsorna i en stor gemensam hög (du kommer inte nödvändigtvis arbeta vidare med dina egna remsor).
 • Välj två remsor från högen och sätt ihop dem så det blir en lång remsa. Gör detta tills det inte finns fler remsor i högen.

 

I grupper:

 • Fläta samman åtta av de långa remsorna och limma ihop dem så de bildar en kvadratisk "flätmatta".
 • Skriv nyckelord från den inledande reflektionen på mattan med en vit posca-tusch. 
 • Sätt de många kvadratiska flätmattorna på en vägg med hjälp av häftmassa. Sätt ihop dem så att ändarna ansluts och blir till en gigantisk flätmatta. 

 

Individuellt:

 • Välj ett ord från den inledande reflektionen och gör det som en 3D-figur (svart och vit kartong). Figuren får inte vara större än en näve. Den kan antingen vara lätt att känna igen eller abstrakt i uttryckssättet. Tejp eller lim kan användas, så länge tejpen inte är allt för synlig.
 • Sätt din 3D-figur på den stora mattan.
 • Gör en dikt om Norden på minst fyra linjer där något nordiskt ingår i varje linje. Det behöver inte nödvändigtvis rimma.
 • Dikterna hängs upp bredvid mattan.
Logga in för att se mer

Tack till: Kom med det gror i Nord

Författare: L. Wernblad, B. Aggerbæk, J. Bachmann & B. F. Johannesen

Produktionsår: 2019

Pedagogiska konsulenter : Dorthe Lilli Lambertsen

Syfte

 • Att öka elevernas kunskap om de nordiska länderna.
 • Att styrka elevernas förmåga att upptäcka uttrycksfulla ytor som kan ingå i deras verk.
 • Att styrka elevernas samarbetsförmåga i samband med utarbetningen av flätmattor.
 • Att elever blir bekanta med rumsliga bilder genom att ge form till ord/begrepp.
 • Att elever kan språkliggöra sina reflektioner över Norden i en dikt.


Förberedelse

 • Hitta material till eleverna.
 • Att öka elevernas kunskap om de nordiska länderna.
 • Att styrka elevernas förmåga att upptäcka uttrycksfulla ytor som kan ingå i deras verk.
 • Att styrka elevernas samarbetsförmåga i samband med utarbetningen av flätmattor.
 • Att elever blir bekanta med rumsliga bilder genom att ge form till ord/begrepp.
 • Att elever kan språkliggöra sina reflektioner över Norden i en dikt.


Material

 • Ett svart ark A3-karduspapper till varje elev
 • Ljusa färgblyerts/kritor
 • Vita posca-tuschpennor
 • Svart och vit kartong
 • Lim
 • Tejp