Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Nordisk mobil

nordisk intallation_cropped.jpeg

Beskrivning


I denna aktivitet ska eleverna förvandla egna ord och reflektioner om Norden till en rumslig installation i form av en mobil. Mobilen ska hängas på en central plats i skolan och blir på så sätt ett visuellt och rumsligt uttryck för löpande inspiration.


Aktivitet

 

 • Bolla gemensamma idéer i klassen om vad ni kopplar till Norden. Skriv ord på tavlan och dela upp dem i olika överordnade teman.
 • Skriv en kort dikt med avstamp i en av teman. Läs upp dikterna i klassen.
 • Välj ett ord från din dikt (det ska vara ett överordnat begrepp), och rita det som ett enkelt symbol/ikon.
 • Rita 10 skisser och välj den du anser representerar det ord bäst som du valt att symbolisera.
 • Förvandla ditt symbol/ikon från ritning till en 3D-figur med hjälp av svart och vitt kartong, sax och lim/tejp. Figuren ska vara 3-7 cm.
 • Samla alla 3D-figurerna till en mobil. Sätt fisksnöre i 3D-figurerna och bind fast dem på ett fäste. Fästet görs av två träbitar/pinnar som samlas i ett kors.
 • Mobilen hängs upp centralt i skolan som en gemensam nordisk visuell reflektion.
Logga in för att se mer

Tack till: Kom med det gror i Nord

Författare: L. Wernblad, B. Aggerbæk, J. Bachmann & B. F. Johannesen

Produktionsår: 2019

Pedagogiska konsulenter : Dorthe Lilli Lambertsen

Syfte

 • Att eleverna reflekterar över sina kunskaper om Norden
 • Att eleverna arbetar visuellt och rumsligt med ord och begrepp
 • Att eleverna använder sin fantasi


Förberedelse

 • Skaffa materialen och förbered en lokal för kreativitet.
 • Hitta ett lämpligt ställe för att hänga upp mobilen.


Material

 • Vitt papper
 • Blyertspennor
 • Svart kartong
 • Vit kartong
 • Fisksnöre
 • Sax
 • Lim