Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Podcastproduktion

aktivitet pod.jpg

Beskrivning

Att låta eleverna producera en podcast, över en kortare eller längre period, är ett sätt att träna muntlighet och elevernas förmåga att ha en jämbördig, professionell konversation med varandra.

 

Aktivitet

  • Studenterna delas in i grupper, helst med en relativt liten spridning i akademisk prestationsnivå. Alternativt kan elever distribueras baserat på intressen om podcaster som behandlar olika ämnen produceras i de olika grupperna.
  • Varje grupp använder först ca. en lektion (45 minuter) på att planera sin podcast. De måste till exempel bestämma vem som tar rollen som värd och vilka som deltar i konversationen som panel / experter. Eleverna kan distribuera materialet mellan sig så att de tar med sig en fråga som de vill prata om med varandra, eller ett textutdrag som de vill läsa högt, en scen från en film som de vill beskriva osv. Eleverna ska inte skriva ett manus, men de måste känna till sina roller och uppgifter och kunna förbereda sig för vad de andra kommer att fråga.
  • Eleverna spenderar därefter ca. en lektion (45 minuter) på inspelning och eventuellt på att klippa sin podcast i ett ljudredigeringsprogram.
Logga in för att se mer

Författare: Anne Sofie Skemt Hjuler

Producent: Norden i skolen

Produktionsår: 2020

Syfte

  • Att träna det jämbördiga, professionella samtalet.
  • Att träna på den nyfikna, utforskande och professionella presentationen snarare än den förpackade, "stängda" presentationen.
  • Att samla in och sammanfatta ett analysarbete eller en kurs.


Förberedelse

  • Läraren delar upp grupperna i förväg och förklarar uppgiften och tidsplanen för eleverna.
  • Aktiviteten fungerar bäst som en avslutning på ett material som eleverna redan har arbetat med och har god kunskap om.

 


Material

  • Eleverna använder sig av en telefon eller surfplatta med gratis lagringsutrymme för inspelning.
  • För eventuellt redigeringsarbete behöver eleverna tillgång till en dator med ett ljudredigeringsprogram.