Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Prata grannspråk med hjälp av Google

aktivitet google.jpg

BESKRIVNING

Detta aktivitetsförslag beskriver ett sätt att öva den ljudliga aspekten av grannspråken med studenterna. Tanken bakom det är att det ofta kommer att vara hörförståelsen som eleverna har problem med, och därför den som de behöver öva. I aktiviteten övar eleverna först på uppläsning av ett grannspråk med hjälp av tillgängliga verktyg. Sedan spelar de in texten i ett dikteringsverktyg, där det kräver en viss noggrannhet av uttalet för att få rätt text transkriberad.

 

AKTIVITET

Eleverna får en mycket kort text på ett grannspråk. De övar på att läsa det högt med hjälp av ljudordboken och uppläsningsfunktionen i Google Translate.

Sedan skapar de ett Google-dokument där de byter språk till relevant grannspråk ("File" → "Language") och väljer sedan "Tools" → "Voice typing". Eleverna anstränger sig nu för att ta in texten på det första grannspråket tills dokumentet skriver rätt text, och sedan väljs det andra grannspråket och processen upprepas.

Logga in för att se mer

Författare: Anne Sofie Skemt Hjuler

Producent: Norden i skolen

Produktionsår: 2020

Syfte

  • Att eleverna lär sig att höra skillnaden på angränsande språk
  • Att eleverna kopplar samman de angränsande språkens grafiska och fonetiska uttryck.
  • Att träna elevernas förmåga att anpassa sitt uttal av sitt eget språk så att de lättare kan göra sig förstådda på angränsande språk.


Förberedelse

Läraren hittar en kort lämplig text på elevernas angränsande språk. Ett omfång på 4-5 är lämpligt, beroende på hur mycket tid du vill spendera på aktiviteten. Texten ska inte vara för komplicerad och det ska vara samma text så att eleverna får en förståelse för hur språken skiljer sig från varandra. Använd eventuellt Nordiska språk - varför det? 


Material

Alla elever måste ha tillgång till en dator med internetåtkomst, ett Google-konto och ett headset med en mikrofon. Dessutom är det en fördel om eleverna kan sprida ut sig över ett större område än ett vanligt klassrum så att de inte stör varandra.