Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Sångskrivning

Sangskrivning.png

Beskrivning

Eleverna ska tillsammans skriva en sång som beskriver deras liv i ett nordiskt land. Utöver det finns inget bestämt tema. Sångens tema utvecklas löpande, i samarbete med eleverna, under skapandeprocessen. Det eleverna har på hjärtat är det som ska sjungas!

Aktivitet

Tillsammans i klassen:

 • Nämn ord och saker som belyser vad som är speciellt med ditt land. Nämn därefter ord och saker som är gemensamma för hela Norden. Diskutera i klassen vilka likheter och skillnader som framkommer.

 • Skriv ned 10 ord/saker som verkligen betyder något för dig. Dela orden med varandra i klassen och diskutera vad som är viktigt för er i livet just nu.

 

I grupper (2-3 personer per grupp):

 • Hitta samband mellan de ord ni valt och dela in dem i olika kategorier.
  Skriv en mening (som i en dikt eller sångtext) för varje kategori.

 • Välj den mening ni tycker bäst om och skriv en ny rad som rimmar på den. Så är sångskrivningen igång!
  Skriv en ny mening som hänger ihop med de två andra, men som inte rimmar på dem. Denna mening ska innehålla känslor och en färg.

 • Byt nu er sista mening med en annan grupp, så att alla grupper får en mening de inte själva har skrivit. Skriv en ny rad, som rimmar på den mening ni tagit emot.

 

Tillsammans i klassen:

 • Alla grupper läser sin text högt för klassen.

 • Välj ut totalt 8 par meningar (antingen rad 1+2 eller 3+4) som ska ingå i den slutgiltiga sångtexten. Enas i klassen om vilka 8 det ska vara och skriv ned dessa på varsitt stycke papper/kartong (gärna så stort som möjligt).

 • Sätt upp de 8 par meningarna ni väljer på tavlan så att ni kan flytta runt dem. Sätt tillsammans ihop meningarna till en slutgiltig sångtext (vers och refräng, dikt eller i den form ni tycker fungerar).

 • Vilka känslor och vilken stämning framkallar texten? Värdera vilken av melodierna eller ackordskisserna från 'Kom Med Det Gror i Nord'-sångerna som den passar bäst till, eller lek er fram till en annan melodi.

 • Om ni väljer att göra melodi- och ackordsammansättning själva: tala om dur och moll – glad, ledsen, arg och/eller andra känslor som ni kom fram till att det finns i sången. Därefter försöker ni skapa en melodi som passar den stämning som ni kommit fram till att ni vill uttrycka.

 

Här kan ni lyssna på en sång skriven av en klass på Åland:

 

Logga in för att se mer

Tack till: Kom med det gror i Nord

Författare: L. Wernblad, B. Aggerbæk, J. Bachmann & B. F. Johannesen

Skrivet år: 2019

Pedagogiska konsulenter : Dorthe Lilli Lambertsen

Syfte

 • Att eleverna uttrycker sin kunskap om Norden och sina känslor för sitt hemland och omgivande natur på vers och i musik.
 • Att eleverna använder rim
 • Att eleverna använder sin kreativitet


Förberedelse

 • Lyssna på/spela sångerna från  'Kom med det gror i Nord'


Material

 • Papper och pennor
 • Noter och sångtexter till 'Kom Med Det Gror i Nord'-sångerna. Dessa ska användas om eleverna önskar följa en melodi så att de kan räkna versfötter.

 

 • Noter: Dur der Dur - PDF