Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Simon säger

simon sier.png

Beskrivning 

I aktiviteten Simon säger över eleverna på hörfärdigheter på grannspråken danska, norska och svenska. Genom den kända leken Simon säger ger läraren instruktioner på grannspråken om vad eleverna ska göra, varefter eleverna ska avkoda det för att göra (eller inte göra) rörelsen. Leken främjar elevernas hörförståelse i grannspråken danska, norska och svenska och genom deltagande får den eleverna till att demonstrera om de faktiskt har förstått instruktionerna på grannspråket.

 

AKTIVITET

  • Alla eleverna står bakom sin stol eller går runt i salen.
  • Läraren ger order till eleverna på grannspråket, som t.ex. "Simon siger hop/svøm/gå som en gammel mand..."
  • Eleverna ska med rörelser visa det/de ord som sägs, men ENDAST när läraren säger "Simon säger..." före orderna. Om eleverna utför orderna utan att läraren sagt "Simon säger", är eleven ute ur leken. 

 

Denmark on Apple iOS 11.3

Sweden on Apple iOS 11.3

Norway on Apple iOS 11.3

Simon siger: Hop, dans, leg, slå koldbøtter, svøm, grin, fald i søvn, løb, syng, læg dig ned, gal som en hane, stræk armene, list, spis is, ryd op, rul rundt, drej rundt om dig selv, tegn, mm.”

Simon säger: Hoppa, dansa, lek, slå kullerbyttor, simma, skratta, somna, spring, sjung, lägg dig ner, gal som en tupp, sträck armarna, smyg, ät glass, städa, rulla runt, snurra runt om dig själv, rita, mm.”

Simon sier: Hopp, dans, lek, ta en forlengs rulle, svøm, le, fall i søvn, løp, syng, legg deg ned, gal som en hane, strekk armene, list deg, spis is, rydd opp, rull rundt, snurr rundt om deg selv, tegn, mm.

  

 

 

ÖVRIGA VARIATIONER

  • Låt eleverna turas om att ha lärarens roll och säga orden på grannspråket.
  • Att eleverna är ute ur leken när de gjort "fel" kan uteslutas.

 

Logga in för att se mer

Syfte

  • att styrka elevernas hörförståelse och grannspråksförståelse i danska, norska och svenska


Förberedelse

  • läraren hittar fram relevanta ord och meningar på grannspråket

  • hämta inspiration till befallande meningar i ordlagret i uppgiftstexten eller använd Norden i Skolans ljudordbok


Material

Bilder

nabosprog.JPG