Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Snabbskrivning av låt

hurtigskrivning.jpg

Beskrivning

Eleverna ska tillsammans skriva en låt som beskriver deras liv i ett nordiskt land. Elever och undervisare väljer gemensamt ett eller flera teman till sångtexten, varefter en aktivitet med snabbskrivning inleds. Snabbskrivning har som mål att att släcka över-jag:et (den inre dommaren), så att orden kan flyta utan att bli målade och vägda. 

De första skrivuppgifterna är individuella men eleverna avslutar skrivprocessen som grupp. Förloppet kan avsluttas genom att koppla en melodi till elevernas texter.

 

Aktivitet

Snabbskrivning genomförs med fyra rundor på fem minuter var. De första rundorna kommer vara individuella medan de sista två är gruppaktiviteter. 

Individuellt:

 • Rita en sol med 10 stålar på ett A4-papper. I mitten av solen skrivs ett tema, som ni gemensamt blir eniga om.
 • Runda 1: Skriv 10 nyckelord till temat ut från varje solstråle (fem minuter).
 • Runda 2: Skriv 10 meningar där minst ett av nyckelorden används (fem minuter).

 

I grupp (max 6 elever): 

 

 • Runda 3: Välj två bra meningar och skriv två nya meningar som kan kopplas till de valda meningarna. Meningarna ska rimma med slutrim (fem minuter).
 • Runda 4: Rätta meningarna så att språket blir klart och tydligt (fem minuter).

 

Val av melodi

Innan det väljs en melodi är det nödvändigt att fundera över vilken grundstämning texten har. Är texten trist, melankolisk, mörk, ljus, glad, arg, dyster o.s.v.? Låt melodin underbygga texten genom att antingen vara i mol eller dur.

 

När ni har diskuterat er fram till vilken stämning ni önskar framkalla med er text kan ni fortsätta melodiarbetet. Välj mellan följande två framgångssätt:

 

 • A: Välj en av låtarna under temat Norden sjunger och använd den som mall till låttextens uppbyggnad. Anpassa er text vad gäller versfötter och stavelser, så det blir möjligt att sjunga låten med den berörda melodin.
 • B: Gör er egen melodi och anpassa texten vad gäller versfötter och stavelser.
Logga in för att se mer

Tack till: Kom med det gror i Nord

Författare: L. Wernblad, B. Aggerbæk, J. Bachmann & B. F. Johannesen

Produktionsår: 2019

Pedagogiska konsulenter : Dorthe Lilli Lambertsen

Syfte

 • Att eleverna uttrycker sin kunskap om Norden och känslor för sitt hemland och omgivande natur på vers och i musik
 • Att eleverna använder rim
 • Att eleverna låter kreativiteten flöda


Förberedelse


Material

 • Papper
 • Blyertspennor
 • Stoppur
 • Noter och låttexter. Dessa ska användas om eleverna vill följa en melodi, så att de kan räkna versfötter. Se t.ex. Norden sjunger