Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Lärarvägledning

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Solfjädern

solfjaeder.jpg (1)

BESKRIVNING

I denna aktivitet kan eleverna med hjälp av ordboken konstruera egna ordkort eller så kan du som lärare bestämma vilka ord som eleverna ska arbeta med. Aktiviteten stärker elevernas förmåga att ge förklaringar på nordiska språk och en ökad språklig medvetenhet, samt bidrar till ökad ordförståelse och ordförråd.

 

Aktiviteten kan varieras med olika teman.

 

AKTIVITET

 • Dela ut två ark med kort till varje grupp (se material till höger).
 • Gruppen ska tillsammans välja ut 18 ord eller meningar med hjälp av Nordisk miniordbok. Orden / meningarna ska de därefter skriver ner på den tomma linjen på kortet. Klipp ut korten. Eleverna bör veta vad ordet eller meningen betyder innan aktiviteten påbörjas. 
 • Gruppen blandar korten i en hög.

Nu kan aktiviteten börja. Gör så här:

 1. Elev 1 håller upp dem 18 korten i solfjädersform och säger “Dra ett kort” till elev 2. 
 2. Elev 2 tar ett kort, läser upp ordet för elev 3 och ger betänketid på 5 sekunder.
 3. Elev 3 svarar på frågan. 
 4. Elev 4 ger respons i form av hjälp eller tillägg efter behov och ger alltid bekräftelse och beröm. 
 5. Eleverna roterar därefter så att elev 2 startar rundan och håller i korten.

 

Lektionen avslutas med att varje grupp väljer ett ord eller mening som de vill förklara för hela klassen.

 

Vill man använda flera lektioner till denna aktivitet kan grupperna byta kort med varandra och slutligen blandar man alla språkkort och delar ut till respektive grupp.

Logga in för att se mer

Författare: Andrea Inkinen, Hege Forsbak Håskjold, Kasper Rothaus, Mette Hjortebjerg Madsen

Tack till: Nordiske Sprogpiloter

Producent: Norden i Skolen

Produktionsår: 2018

Syfte

 • Att stärka elevernas ordförråd/hörförståelse/muntliga färdigheter i danska, norska eller svenska /Nordens språk.
 • Att öka elevernas kunskap om de nordiska länderna.


Förberedelse

 • Skriva ut korten under material för den nivå du undervisar.
 • Tillgång till Nordisk miniordbok på Norden i Skolan.
 • Dela upp klassen i grupper (4 elever)
 • Läraren kan välja att ha fokus på ett eller flera av Nordens språk
 • Tid för utförande av aktiviteten: minst 1 lektion (ca. 45min)


Material

 • Penna
 • Sax
 • Papper
 • Kort:

Danska kort (PDF): Nivå 1  Nivå 2

Norska bokmål kort (PDF): Nivå 1  Nivå 2

Nynorska kort (PDF): Nivå 1  Nivå 2

Svenska kort (PDF): Nivå 1  Nivå 2

Blanka kort