Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Stationsundervisning

aktivitet stationer.jpg

Beskrivning

Stationsundervisning är en form av dynamiskt grupparbete där eleverna rör sig mellan varje huvudfråga. Aktiviteten avslutas med att grupperna får ansvaret att sammanfatta alla gruppers inputs på stationen de började arbeta på, och på detta sätt är aktiviteten också en övning i att sortera och kvalificera ett brett spektrum av input.

 

Aktivitet

 • Beroende på klassens storlek fördelas eleverna på 5-6 stationer så att det är ca. 4-5 elever på varje station.
 • Läraren tar tid så att grupperna får 5 minuter vid varje station (beroende på omfattningen av de uppgifter som ska lösas). När tiden har gått skickar läraren eleverna vidare till nästa station samtidigt. 
 • Varje grupp lämnar sina gemensamma svar på frågorna på stationen. Eventuellt kan man komma överens om att varje grupps papper med svar ska läggas nedåt så att följande grupper inte känner sig bundna av de tidigare gruppernas svar.
 • När eleverna har varit på varje station återvänder de till sin ursprungliga station. Här läser de svaren från alla grupper och sammanfattar dem för en kort presentation.
 • Aktiviteten avslutas med att varje grupp presenterar klassens svar, och det finns sedan möjlighet till gemensam diskussion.
Logga in för att se mer

Författare: Anne Sofie Skemt Hjuler

Producent: Norden i skolen

Produktionsår: 2020

Syfte

 • Att låta eleverna arbeta i mindre grupper med akademiskt material.
 • Att säkerställa ett effektivt grupparbete genom en tight tidsram.
 • Att upprätthålla koncentrationen genom grupparbetet med hjälp av fysisk aktivitet.
 • Att träna elevernas förmåga att sammanfatta, bedöma och klassificera andras insatser.
 • Att ge klassen ägandeskap över en gemensam analys.


Förberedelse

 • Läraren förbereder en uppgift eller ett antal frågor som ska besvaras på varje station.
 • Uppgifterna är tryckta på separata papper, helst A3, så att det är lätt för alla gruppmedlemmar att läsa det samtidigt. Ange stationens tema högst upp så att det är lätt för eleverna att skapa sig en överblick över vad de jobbar med.
 • Stationerna är fördelade runt i rummet och möjligen i grupprum. Alternativt kan du gå ut eller använda en matsal eller liknande. Läraren kan rita en översikt på tavlan över var stationerna finns.


Material

 • A3-ark med uppdrag för fem eller sex stationer.
 • Blanka papper och pennor.