Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Förebygg avfall

Avfall är ett angeläget och aktuellt samhällsproblem både i de nordiska länderna och globalt. Först och främst eftersom vår ökande konsumtion och livsstil ger större mängder avfall.

 

Prognoser pekar på att vi i Norden kommer ha dubbelt så mycket avfall 2030 som vi har i dag om vi inte förändrar våra produktions- och konsumtionsmönster. Därför är det viktigt att få mer fokus på hur vi kan öka medvetenheten om avfallsförebyggande och handlingsmöjligheter generellt, även t.ex. i vår skolundervisning.

 

Nordiska arbetsgruppen för hållbar konsumtion och produktion (HKP) har genom undergruppen för småsamfund och i samarbete med Nordiska avfallsgruppen (NAG) tagit initiativ till att utarbeta denna idékatalog med inspiration och förslag till intressanta och relevanta lektionsplaneringar.

 

LÄRARHANDLEDNING PDF

ELEVHÄFTE PDF

 

 

Materialet finns även anpassat för finlandssvenska skolor, se länkarna nedan.

 

LÄRARHANDLEDNING PDF

ELEVHÄFTE PDF

Utgivare: The Nordic Council of Ministers

Produktionsår: 2015

Författare: Thomas Sander Poulsen, Charlotte Anja Gylling, Søren Breiting

Bilder

MicrosoftTeams-image.png