Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Bioenergi för transport

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Ämnen och energi Tema Resurser Ämnesområde Förnybar energi Kemi Typ Text
biotiltransportII.JPG

 

När vi kör bil eller flyger förbränns stora mängder olja i form av bensin eller diesel, som släpper ut stora mängder CO2. Man förbränner också stora mängder olja i den stora flottan av containerfartyg som transporterar varor mellan världens länder. Moderna bilar, flygplan och fartyg har blivit mycket bättre på att utnyttja bränslet, men eftersom det även blir fler och fler bilar i världen och vi både flyger mer och i högre grad utväxlar varor med länder som ligger långt borta, så stiger förbrukningen av till exempel olja för transport ändå. Därför behöver man tanka nya typer av bränsle, som inte förorenar så mycket. Flytande biobränsle ser ut att kunna ersätta bensin och dieseloljan kanske redan inom några år.


På världsnivå uppskattar man att ca 90 procent av energin för att transportera varor och oss själva kommer från olja och att 70 procent av den samlade oljeproduktionen används för det.


Vad är biobränsle?


Biobränsle är växtdelar, även kallat biomassa, som omvandlas till flytande form i en kemisk process. Man talar om första och andra generationens biobränsle. Första generationens biobränsle utvinns av växtdelar, som man till stor del även kan äta. Därför ligger stort fokus på att utnyttja de delar av växten som man inte kan äta, t.ex. halmstrået. Det kallas för andra generationens biobränsle. Det är svårare att använda halm eftersom de ämnen som halmstrået består av är svårare att bryta ner kemiskt än t.ex. ett vetekorn. När vi människor äter korn så bryter vi ner det i magen och tarmen och utnyttjar energin för att leva och växa. Om vi bara åt halm så skulle vi sakna energi eftersom vår kropp inte heller kan utnyttja dess energi.


För att man ska lyckas att utvinna energin i t.ex. halm så krävs en lång process. Först ska halmen kokas under tryck. Sedan tillsätter man enzymer som hjälper till att bryta ner växtdelarna – precis som när man använder enzymer i tvättmedel för att ta bort fläckar på kläder. Därefter jäser man massan – det kallas en fermenteringsprocess.  Slutligen ska det hela filtreras, sedan har man tillverkat biobränsle i form av ren alkohol – eller etanol som det också kallas. Ren etanol kan blandas i bensin och därmed begränsa användningen av olja, som belastar klimatet.


I processen sorterar man bort två biprodukter som också kan användas, nämligen melass, som är en sockerhaltig sirap, och lignin, som kan användas som bränsle. Det är avgörande för kraftverkets samlade energi- och klimateffekt att alla processer är så effektiva som möjligt och att alla produkter utnyttjas.


Framtidens biobränsle


När du ska tanka din bil med bränsle i framtiden kommer bensin säkert att vara fruktansvärt gammaldags – kanske till och med förbjudet. Bilar, bussar och lastbilar är något av det som släpper ut riktigt mycket föroreningar i form av CO2 i dag.


Det som är bra med biobränsle är att det hela tiden förnyar sig själv. Det växer till exempel hela tiden upp nya växter. Det är å andra sidan också dess begränsning – för det finns självklart en gräns för hur många växter och träd som hinner växa upp för att täcka vår förbrukning.


Som det ser ut i dag kan nästan alla bilar redan köra på en blandning av nio delar bensin och en del bioetanol. Men man arbetar för att skapa motorer som kan köra på ren etanol – eller vilken blandning som helst av etanol och bensin. Det gör fler och fler, bl.a. i Sverige. Man kallar de bilarna för flexifuelbilar eftersom de kan växla mellan bensin, etanol och en blandning av båda.


När möjligheterna för att utnyttja etanol som biobränsle blir större kommer fler och fler sannolikt också att bli intresserade av att utveckla nya grödor, där en och samma växt kan användas för både mat och bränsle – och kanske även till att skydda vattenmiljön eftersom den är bra på att ta upp näringsämnen som annars kan förorena exempelvis sjöar, åar och hav.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Biobränsle är ett sätt att begränsa utsläppet av CO2 när vi förflyttar oss.  Skriv en artikel där du argumenterar för din attityd till transport och användningen av biobränsle. Ta med minst följande omständigheter:

    

   1. CO2-utsläpp när vi kör bil och flyger.
   2. Biobränsle som alternativ. Är det okej att odla marken för att tillverka bränsle när marken i stället skulle kunna användas för att producera mat?
   3. Ska vi köra bil och flyga mindre i framtiden för att spara energi? Vad skulle du själv vara beredd att göra?
  • 2Temauppgift

    

   Använd internet för att hitta information om biobränsle och förklara: Vad är skillnaden på första och andra generationens biobränsle? Vilka grödor är lämpliga för att odla framtidens biobränsle och varför?

  • 3Temauppgift

    

   Förklara processen vid produktion av biobränsle från växter.

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Skriv en berättelse för er vänklass om hur ni kommer på besök en dag i framtiden när det inte längre finns olja och bensin. Hur tar ni er fram? Vad upplever ni på vägen? Skicka historierna till varandra och läs dem högt.

  • 2Vänklass

    

   Ta foton av framtidens biobränsle som växer i ert närområde. Gör en plansch eller presentation som berättar varför växter är en bra idé som framtidens bränsle och skicka den till er vänklass. Verkar det övertygande?