Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Den nordiska elmarknaden

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Teknologi och produktion Tema Resurser Ämnesområde Elektricitet Jorden Fossila bränslen Typ Text
Nordiskeelmarked.jpg

 

De nordiska länderna har ett nära samarbete för köp och försäljning av elektricitet. Ström produceras på stora kraftverk överallt i Norden.  Sverige, Finland, Danmark och Norge har sedan år 2000 allihop erbjudit energiföretagen att köpa elektricitet på en enda plats, som kallas Nordpool. Det är inte många ställen i världen där man har något liknande, men det är en bra idé av många skäl.


Ett av de viktigaste skälen är att det ger möjlighet att utväxla elektricitet mellan länderna. Ström produceras på många sätt – och när vinden blåser så är det en bra idé att använda all den vindenergi som produceras. På samma sätt kan elektricitet produceras med hjälp av vattenkraft, som heller inte förorenar med CO2. Och i både Island, Norge, Sverige och Finland finns det tradition och möjlighet att utvinna elektricitet genom att låta vattnet från älvar och forsar rinna genom stora turbiner, som producerar elektricitet genom att snurra runt – precis som en väderkvarn. De år då det har regnat eller snöat mycket, så kan det finnas stora vattenreserver uppdämda och de kan utnyttjas för att producera el billigt och fritt från CO2.


År 2010 valde även de tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen, att gå med i Nordpool, medan Island, Färöarna och Grönland fortfarande inte är med. Det beror främst på att det krävs stora kablar mellan länderna för att kunna utväxla elektriciteten och det är svårare när man befinner sig på en ö långt från fastlandet.


På Nordpool handlas el som en vara, på samma sätt som olja, stål och spannmål. Priset fastställs utifrån utbud och efterfrågan – alltså hur mycket elektricitet som behövs i förhållande till hur den produceras. Det är t.ex. dyrare att producera el med hjälp av kol än med hjälp av vatten. I dag handlas mer än 75 procent av den totala elförbrukningen i Norden på Nordpool och det kräver massor av samordning mellan länderna för att säkerställa att det alltid finns ström i de kablar som ska användas. I praktiken sitter det därför människor runtomkring i de nordiska länderna och försöker att förutsäga hur mycket elektricitet som krävs i deras område nästa dag. Det anmäls sedan till Nordpool och på så sätt kan produktionen planeras som i ett större pussel.


Det går dessvärre inte att spara elektricitet i större mängder och därför är det viktigt att se till att det hela tiden råder balans. Om det finns en överproduktion på t.ex. den danska marknaden, så behöver några kraftverk producera mer eller mindre energi än man trodde dagen innan och därför övervakas elnätet hela tiden, dygnet runt.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Rita en karta som visar hur de nordiska länderna är sammankopplade med elledningar mellan länderna

  • 2Temauppgift

    

   Vad är en börs? Förklara den bakomliggande principen och berätta hur elektricitet kan handlas på en börs.

  • 3Temauppgift

    

   Varför kan det vara en bra idé att samla inköpet av el mellan flera länder? Förklara också vad samarbetet går ut på och hur det fungerar.

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Hur produceras elektricitet där ni bor? Hitta det kraftverk som ligger närmast där ni bor och skicka en liten text och kanske en bild till er vänklass. Finns någon skillnad mellan anläggningstyperna? När kan ni föreställa er att det är bäst att producera elektricitet på den ena eller andra platsen?