Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Användning av naturgas

Naturgassensanvendelse.jpg

 

Naturgas används till många olika saker, men främst för uppvärmning och produktion av elektricitet.


Energiproduktion


Ett kraftverk med naturgas producerar elektricitet och även en del värme, som transporteras ut till de enskilda bostäderna i stora rörsystem. Ett kombinerat värme- och elverk kallas för ett kraftvärmeverk, och där utnyttjar man energin bättre än om man bara producerar elektricitet. I ett kraftvärmeverk kan man utnyttja upp till 90 procent av energin, medan ett traditionellt elverk endast utnyttjar cirka 40 procent av energin. Det finns dock en ny teknik där man utnyttjar den cirka 400 °C varma utsläppsgasen för ångproduktion och här kan verkningsgraden ökas till mer än 50 procent.


Det finns dock några nackdelar med ett kraftvärmeverk. Behovet av värme är till exempel mycket litet på sommaren, så då utnyttjar man inte energin så bra. På samma sätt kan behovet av värme vara större på vintern än behovet av elektricitet, och då måste man alltså producera elektricitet utan att det finns något egentligt behov av det.


Gas till hushållen


Privata konsumenter använder främst naturgasen för uppvärmning direkt i den egna gaspannan eller för matlagning. Man har också utvecklat energivänliga torktumlare som använder gas till att torka kläderna i stället för elektricitet. I Norden är det främst i de kustnära områdena som det har varit ekonomiskt möjligt att gräva ner gasledningarna hela vägen ut till de enskilda konsumenterna.


Naturgas är mycket brandfarligt och därför är det viktigt att vara uppmärksam på om det uppstår läckage eller om man har glömt att stänga av gasspisen. Man kan varken lukta eller se ren naturgas och därför blandar man vanligtvis upp naturgas med andra ämnen som gör att den luktar. Det kallas för ett spårämne. Den karaktäristiska lukten av gas, som du kanske känner igen från fysiksalen eller gasspisen, är alltså egentligen inte själva naturgasen, utan organiska svavelföreningar som tillsats naturgasen.


Jämfört med matlagning på en elspis släpper en gasspis endast ut hälften så mycket CO2 – och vanligtvis kostar det även bara hälften så mycket att laga mat på en gasspis än på en traditionell elspis.


Gas för transport


Gas kan även användas som bränsle till bilar, bussar och båtar. Men det är inte särskilt utbrett ännu. Miljövinsten kommer dock att vara stor även här, även om man självklart ska komma ihåg att gas också är ett fossilt bränsle. Naturgas kan minska CO2-utsläppen för transport med cirka 20 procent jämfört med bensin och diesel.


Globalt finns mer än 14 miljoner gasbilar, men i Norden finns det inte särskilt många. I Sverige har man börjat öka användningen av biogas i lastbilar och är på gång med sex tankstationer med gas till lastbilar. Både Volvo och Scania har utvecklat gasmotorer till lastbilar och i Skåne ska alla bussar drivas av biogas senast 2018. Biogas är en form av gas som har utvunnits av gödsel från husdjur.


Sjöfarten kan också få glädje av naturgas. Naturgas kan kylas ner så att den blir flytande. På så sätt blir det ett effektivt och miljövänligt alternativ till de förorenade oljebränslena som huvudsakligen används i sjöfarten i dag. Den kylda och flytande naturgasen kallas för LNG. Det är en engelsk förkortning för Liquefied Natural Gas.Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Gör en undersökning i klassen. Vilka energikällor används främst till matlagning – gasspis eller en annan typ? Kylskåp, frys? Hur många har ni av varje? Hur många är energimärkta med A, A+ eller A++?


   Hur många tänker på energiförbrukningen när de lagar mat?

  • 2Temauppgift

    

   Gör en beskrivning av naturgasens användningsmöjligheter? Använder ni naturgas på skolan? Använder ni naturgas hemma?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Undersök skillnaden mellan energikällor mellan er klass och er vänklass. Hur värms er skola upp? Hur värms ert hus upp? Finns det bussar och bilar som drivs av gas där ni bor?

   Vilka skillnader och likheter finns?