Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Användningen av olja

Oliensanvendelse.JPG

 

Vi kan tacka oljan för mycket av det som gör att vi har det bra i det moderna samhället. Vi förflyttar oss med hjälp av bilar, flyg och tåg, som använder bensin och dieselolja, som är tillverkat av olja. Olja används direkt i oljepannor och för uppvärmning. På Grönland är olja också den mest använda energikällan för produktion av elektricitet och även Färöarna har använt olja för elproduktion, men där har man under en rad år inlett omställningen till produktion av el med vindkraftverk. Men stormarna på Atlanten har farit hårt fram på öarna, och under årens lopp har många vingar gått av på vindkraftverken. Målet är nu att 75 procent av Färöarnas elektricitet ska produceras med hjälp av vindkraftverk år 2020.


Den absolut största delen av världens oljeförbrukning används för transport och 2004 täcktes 38 procent av världens energiförbrukning av olja. Men olja används även till andra saker som är viktiga i dagens samhälle, till exempel plast och asfalt. Men alla medaljer har en baksida. Det gäller även oljeäventyret.


Olja förorenar på många sätt när den förbränns. Den avger farliga sotpartiklar i luften. De sotpartiklarna är farliga att andas in. De kan ge cancer, allergier och sjukdomar i hjärta och lungor. Oljan släpper även ut stora mängder CO2 i luften. Det förvärrar växthuseffekten, som förändrar vårt klimat och kan förorsaka översvämningar, stormar och torka samt fördriva människor från de områden där de tidigare bodde.


Mängden är begränsad


Mängden olja som vi förbrukar här i väst är redan ett stort problem. Samtidigt har fler och fler länder börjat höja sin välfärd. I exempelvis Kina och Indien drömmer miljontals människor om att få en egen bil, ett eget kylskåp för att hålla maten färsk eller att ha nära till sjukhuset. Om de ska kunna få sina önskemål uppfyllda så måste vi tänka om på energiområdet. För jorden tål inte att alla miljarder människor förorenar lika mycket som vi här i väst. Samtidigt är det mycket som tyder på att oljan håller på att ta slut. Forskarna är inte överens om när det kommer att ske. Men alla är överens om att det kommer att hända förr eller senare – helt enkelt därför att det tar många miljoner år för naturen att återskapa oljeresurserna, och vi förbrukar oljan mycket snabbare än så.


Många faktorer pekar alltså på att vi måste föreställa oss en tillvaro utan så mycket olja som vi förbrukar i dag. Men det blir inte lätt. Oljan är i bokstavlig mening så insmord i vårt sätt att leva och tänka att det kräver en stor omställning att ersätta den – både helt och delvis. Ett av de stora problemen är att vi på ett sätt har blivit beroende av oljan. Många maskiner har utvecklats så att just olja passar som bränsle. Det gör man inte om så lätt. Det kräver bland annat att forskare och uppfinnare börjar utveckla helt nya tekniker. Som tur är håller man redan på med det.


Vindkraftverk och solvärmeanläggningar är exempel på nya energiformer. Och bilar som kan drivas av en blandning av sprit och bensin är exempel på nya motorer som inte är helt beroende av oljan. Men det är långt kvar.


Ett annat problem är att vi bygger in mer och mer energi i våra liv. År 1945 fanns det 600 000 arbetshästar i ett land som Danmark. De använde sina hästkrafter framför allt i lantbruket, där plogar och harvar skulle dras. I dag har Danmark mer än 600 000 hästkrafter bara i motorgräsklippare, jordfräsar och lyxbåtar.


Det är ingen slump. Det beror bland annat på att oljan var billig i början. Man trodde att det fanns mycket olja. Det gällde bara att hitta den. Men det är inte många som vågar tro på det längre. Ju mindre olja desto större konkurrens blir det att få tag i de där svarta, klibbiga dropparna – och desto dyrare blir oljan.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Beskriv vad vi använder olja till. Förklara vad vi kan använda i stället, om vi inte längre har olja.

  • 2Temauppgift

    

   Gör en plansch med en tidslinje som börjar i början av 1900-talet. Leta upp bilder på nätet som illustrerar saker som antingen är gjorda av olja eller som använder olja och placera dem på tidslinjen.

  • 3Temauppgift

    

   Gör en dagbok där du noterar varje gång du använder olja. När du åker bil, när du kör på asfalt och när du använder något av plast. Hur många gånger per dag använder du olja?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Ca 5 % av världens oljeförbrukning används till plasttillverkning. I Norden tillverkas plast i både Norge, Sverige och Finland. Ta foton på skolan av saker som är tillverkade av plast och beskriv vilket material man hade kunnat tillverka det av, om det inte fanns plast. Skicka in bilder och förklaringar till er vänklass och diskutera hur mycket plast betyder i vardagen.