Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Olja för transport

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Ämnen och energi Tema Energiförbruk Ämnesområde Förnybar energi Kemi Jorden Typ Text
Olietiltransport.jpg

 

Redan 2011 överskred antalet bilar i världen en miljard. Men det långt ifrån täcker behovet. Vi förflyttar oss mycket mer än någon varelse har gjort tidigare i jordens historia. Man har beräknat att det år 2050 kan finnas så mycket som 2,5 miljarder bilar. Till det kommer en massa flygplan och lastbilar. Det kommer att sluka enorma mängder om vi inte hittar några alternativ.


Och det är bara ett element. Förbränningen av olja i diverse transportmedel utgör redan 25 procent av världens energiförbrukning. När transportförbrukningen ökar så ökar även föroreningarna. Ett av de värsta exemplen just nu är Kinas huvudstad Beijing, som på grund av de kraftiga föroreningarna från bilar har blivit hälsofarlig att vistas i, både till fots och på cykel. Paradoxalt nog innebär det att fler kineser vill ha en bil eftersom det inte längre går att ta sig fram på cykel, som länge har varit det mest använda transportmedlet i huvudstaden och på Kinas landsbygd.


Olja på annat sätt?


I dag är det vanligast med förbränningsmotorer, som drivs av bensin eller diesel. Men man kan absolut få förbränningsmotorer att drivas av annat än bensin och diesel. Ett alternativ är biosprit, eller bioetanol som det också kallas, som produceras av grödor från marken och som man jäser för att framställa alkohol – precis som när man tillverkar vin.


I Brasilien kör mer än fyra miljoner bilar redan på en blandning av bioetanol och bensin, och var femte ny bil kan köra på ren sprit. Det är inte sprit som man dricker, utan bioetanol som framställs av växter som halm och sockerrör. Här är det viktigt att satsa på att använda växtrester. Annars är det lätt att hamna i ett svårt dilemma: ska man använda jorden till att odla mat eller bränsle?


Även i Sverige finns det fler och fler bilar som kan drivas med ren sprit eller vilken blandning som helst av sprit och bensin. Ju mer sprit som finns i tanken desto mindre förorenar bilen eftersom förbränningen blir renare.


Vanligtvis kan bilar drivas av cirka 15 procent bioetanol och 85 procent bensin. Men en del bilar har en motor som kan drivas av upp till 85 procent etanol. I Norden är det särskilt Sverige som har satsat på denna lösning och här har bilisterna i flera år kunnat tanka med bensin uppblandad med 85 procent bioetanol. Det bränslet kallas även E85. I Norden har både Finland, Norge och Island inlett ett försök där man använder E85 till bilar, men i mycket mindre omfattning än i Sverige.


Ett problem med E85 är att bilarna kan köra en mycket kortare sträcka på en liter. I genomsnitt ungefär 30 procent kortare. Därför har forskare arbetat med att kunna ombilda växtrester till olja mycket snabbare än naturen kan – där tar det många miljoner år. Universitetet i Aarhus i Danmark offentliggjorde 2013 att de hade hittat en metod, där man kunde producera något som liknade olja på bara fyra timmar av växtrester. Metoden kallas för HTL, eller på engelska ” Hydrothermal Liquefaction”.  Kanske är det ett sätt för oss att producera energi i framtiden. Tills vidare är det dock på försöksnivå och man har ännu inte visat att det är möjligt att göra det, även i en större omfattning.


Något annat än olja?


Utmaningen med att förbränna olja – eller oljeliknande ämnen – är dock att det under förbränningsprocessen även produceras andra avfallsämnen än CO2. Därför forskar man även i att producera bilar som kan drivas av till exempel el eller en kombination av el och olja. En sådan kombinationsbil kallas för en hybridbil. Hybridbilar drivs av en kombination av en förbränningsmotor och en elmotor. Bilens batteri laddas bland annat när den bromsar. Normalt går energin från bromsningen till spillo som värme.


Det finns också rena elbilar. De har ett batteri som måste laddas för att de ska kunna köra. Ett av problemen med de rena elbilarna är att det fortfarande inte går att köra dem så långt på en laddning.


Slutligen finns det bilar som drivs av väte och bränsleceller. De säljs fortfarande inte i något större antal. De är helt enkelt för dyra. Många tror att den typen av bilar kommer att fylla vägarna i framtiden. Fördelen är att deras utsläpp består av vattenånga.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Ge argument för och emot användning av växter för transport. Vilka är alternativen till bränslen tillverkade av växter?

  • 2Temauppgift

    

   Vad innebär det för vårt sätt att leva, om vi inte längre kan köra bil på det sätt som vi är vana vid? Beskriv en vanlig dag, om du inte har tillgång till bil eller buss.

  • 3Temauppgift

    

   Hur tillverkas biobränsle av växtdelar? Läs mer om det under ”Energikällor” och på internet. Beskriv processen.

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Transportbehovet skiljer sig mycket beroende på var man bor. Gör en beskrivning av hur eleverna i er klass tar sig till och från skolan. Hur många transporteras med hjälp av olja? Utbyt information med er vänklass och diskutera skillnader och likheter samt orsaken till skillnaderna.