Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Väte för transport

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Ämnen och energi Tema Energikällor Ämnesområde Fossila bränslen Elektricitet Kemi Typ Text
brinttiltransport.jpg

 

Väte kan användas som bränsle i till exempel bilar. En vätgas bil är en elbil som använder bränsleceller för att producera el, som driver bilens elmotor. Vätgas bilar kan i dag köra längre än elbilar med batterier, och det är väsentligt enklare att tanka väte i en bil än att vänta på att bilens batterier ska laddas. Vätgasbilar kan i dag köra 500 km på en tankning och tankas på bara tre minuter.


Utmaningar med väte för transport


Det finns idag få platser där man kan tanka vätgas till sin bil och det är ett av de stora problemen med att införa väte som bilbränsle. En bil är inte mycket värd om man inte kan köra den dit man vill för att man inte kan fylla på nytt bränsle.


Väte tar också mer plats än traditionell bensin eller diesel och det ska därför förvaras i tankar under mycket högt tryck för att pressa det samman så att det tar mindre plats. Det kräver mycket energi och gör bilens konstruktion tung. Det som är bra med väteenergin är dock att den inte släpper ut några föroreningar. Många av bilföretagen har därför redan under många år visat upp sina lösningar på bilmässor runt omkring i världen. Det som saknas är med andra ord en billigare lösning på förvaringen av vätet så att det kan tankas i bilar – och kanske priset. I dag kostar en vätgasbil över en miljon kronor.


En annan utmaning är att i dag används stora mängder av det dyra grundämnet platina när man bygger vätgasbilar. Denna utmaning verkar forskarna dock ha hittat en lösning på.
Väte betraktas därför i dag fortfarande som en lovande möjlighet för framtidens transportbehov.


Bränsleceller


Vändpunkten för att använda väte som bränsle för värme, el och transport är bränsleceller. I en bränslecell pågår en kemisk process som producerar elektricitet och värme. I bränslecellen används väte för att driva processen. I ett kraftverk förbränns olja, kol och gas. Även om det kan låta konstigt i förhållande till namnet så pågår ingen förbränning i en bränslecell. I bränslecellen förenas vätet med syre i en kontrollerad process. Syret finns i luften omkring oss – och när syre och väte förenas bildas vatten och energi.  


En bränslecell påminner utseendemässigt om ett CD-fodral och består av tre lager som ligger ovanpå varandra.


Överst och nederst finns elektriska lager. Överst finns anoden, där väteatomer samlas. Nederst finns katoden, där syreatomer samlas. Syre och väte vill gärna förenas och skapa vattenmolekyler – men mellan anoden och katoden finns ett tredje lager, som kallas elektrolysen. Bränslecellen fungerar genom att syreatomerna löper genom elektrolysen till anodens väteatomer. Som sagt bildas då vatten – men det blir också ett överskott av elektroner. Elektronerna kan inte ta sig igenom elektrolysen och därmed skapas en ström av elektroner. Ett överskott av elektroner som vandrar kallas även elektrisk ström – alltså elektricitet.
Bränsleceller har en begränsad hållbarhet och ska normalt bytas ut med jämna mellanrum. Vanligtvis några år.  

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Förklara principerna i en bränslecell.

  • 2Temauppgift

    

   Rita framtidens bil. Hur ser framtidens bil ut? Vilket bränsle använder den? Hur långt kan den köra? Hur mycket kostar den? Hur många människor har en? Förklara gärna mer...

  • 3Temauppgift

    

   Man har tidigare använt väte till ett annat transportmedel, som kunde flyga. Rita och berätta om det. Varför använder man inte längre väte till det transportmedlet?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Rita och berätta om resan till er vänklass i en luftballong full av väte. Vad händer på vägen? Vad ser ni? Hur ser landskapet ut där ni bor och där er vänklass skola ligger? Skicka berättelserna till era vänklasser och läs dem för varandra.

  • 2Vänklass

    

   Lös temauppgift 1. Förklara principerna i en bränslecell och skicka er lösning till er nordiska vänklass.


   Hitta de ord som är olika och stryk under dem. Finns det andra skillnader mellan er och vänklassens uppgift?