Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Om bioenergi

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Natur och miljö Tema Energiförbruk Ämnesområde Förnybar energi Klimat Typ Text
Ombioenergi.jpg

 

Bioenergi betecknar den energi som man kan utvinna när man bränner biomassa. Biomassa är en samlingsterm för träd och växter omkring oss. Bioenergi är därför också vår äldsta energiform. Vi har använt bioenergi sedan vi börjande använda eld för matlagning och värme.


Biomassa skapas genom att träd och växter utnyttjar solens energi till att växa och gro genom fotosyntes. I fotosyntesen omvandlar växten koldioxid (CO2) och vatten (H2O) till sockerarten glukos (C6H12O) och syre (O2). Man kan säga att fotosyntes är naturens egen solenergianläggning.


Biomassan består med andra ord av energi från solen, som lagras i växternas delar. Vi kan utnyttja den energin genom att elda upp växterna. De enklaste formerna av bioenergi hittar vi t.ex. i vanlig ved, flis och torv. Men även gödning, halm och bark innehåller stora mängder bioenergi. När man bränner halm och trä krävs det stora mängder för att det ska bli tillräckligt mycket energi för att vi ska kunna använda det för uppvärmning. Därför investerar man mycket pengar och forskar mycket på hur biomassan ska förädlas till att innehålla mer energi i en mindre mängd material. Vi kallar den typen av biomassa för förädlad biomassa, medan den traditionella biomassan kallas för obehandlad biomassa. Exempel på förädlad biomassa är träbriketter och träpellets eller bioetanol, som bland annat kan användas som bränsle i bilar. Det kan du läsa mer om i avsnittet om ”Bioenergi för transport”. Förädlad biomassa är dock mycket dyrare än obehandlad, bland annat eftersom man använder mycket tid på processen och det ofta krävs avancerade tekniker och utrustning för produktionen.


Bioenergi i Norden


När man ser på länderna i väst så är både Norge, Sverige och Finland bland de länder som har de största skogsresurserna i förhållande till antalet invånare. I dessa tre länder var eldning av trä därför den vanligaste formen av energi fram till början av 1900-talet. Danmark, Island och Grönland hade däremot inga betydande skogsresurser att utnyttja. Energiförbrukningen förändrades dock dramatiskt under 1900-talet. Användningen av trä som primär energikälla minskade till mellan tre och fem procent i början av 1970-talet i både Sverige, Norge och Finland. Först i och med energikrisen runt 1973 vände utvecklingen och biomassa uppfattades återigen som en väsentlig energiresurs. Men det är en energiresurs som det har tagit många år att komma på hur man ska utnyttja igen på nya sätt.


Finland och Sverige, som är några av världens ledande länder inom utnyttjandet av bioenergi, hämtar i dag mer än 20 procent av energin härifrån. Det mesta av biomassan kommer från skogsbruk och särskilt i Sverige har man börjat odla energirika pilträd, som man räknar med att omvandla till energirik biomassa. Nya siffror från Sverige pekar på att Sverige under 2013 fick 33 procent av sin energi från biobränsle, och det gör bioenergi till Sveriges största energikälla. (Källa: svebio.se)


I Danmark har man haft en annan utgångspunkt för att arbeta med bioenergi. I Danmark finns inga stora skogsarealer, men ändå täcker bioenergi (inklusive avfallsförbränning) 17 procent av energiförbrukningen. Av de större nordiska länderna är det i dag Norge som använder minst bioenergi – ungefär fem procent.


Potentialen är dock mycket stor. Norden har under de senaste 20–25 åren haft en stor tillväxt av bioenergi. 1998 producerades 213 TWh och blev därmed det år då bioenergi blev Nordens största hållbara energikälla. Som jämförelse är produktionen av el i vattenkraftverk i Norden ca 200 TWh under ett normalår.


Potentialen


Biomassa innebär som tidigare beskrivits att man bränner växter – och därför är den globala potentialen för bioenergi också begränsad och kan endast utgöra en del av lösningen för att ersätta olja och kol. Det beror helt enkelt på att växter som eldas upp i stora mängder kommer att påverka produktionen av grödor som kan ätas. Bioenergi har dock stor potential på vissa områden, och kan därmed ingå i en samlad lösning för att undvika CO2-utsläpp. Det är till exempel möjligt att utvinna olja och gas av biomassan, som kan ersätta bränslet i förorenande flygmotorer. På så sätt kan biomassa vara en källa till ren energi och därmed ge miljömässiga fördelar.


Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Beskriv hur fotosyntesen fungerar och gör en illustration som visar hur det sker.

  • 2Temauppgift

    

   Gör en karta över Norden som visar ländernas användning av biomassa för energiproduktion.

  • 3Temauppgift

    

   Gör en illustration och förklara hur en pelletspanna fungerar för uppvärmning av en bostad. Beräkna hur många kilo träpellets som skulle behövas om hela skolans värmeförbrukning för ett år ska täckas med träpellets, och beräkna hur stor plats det skulle ta.

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Hur många i klassen får sin värme hemma främst från bioenergi? Gör en enkätundersökning i hela klassen och gör ett Excelblad som visar de olika energikällorna som ni har därhemma. Beräkna hur stor andel som kommer från bioenergi och berätta för vänklassen.

  • 2Vänklass

    

   Brännvärdet för ett ton torrt trä är omvänt 19 GJ (gigajoule). Det motsvarar ca 500 liter olja.  Ca en tredjedel av ett nyfällt träd är vatten. Olika träsorter har olika massa (1 m3 gran väger mindre än 1 m3 bok), men ett bra genomsnitt är att trä har en massa på 0,7.  Välj ett träd i närheten av skolan och beräkna trädets omkrets. Se trädet som en cylinder, så omkretsen kan beräknas med den här formeln: Omkrets = ∏*r2*h.


   Hur många träd av den storleken behövs varje år för att värma upp skolan? Ta en bild av trädet och skicka resultatet och bilderna till vänklassen.

  • 3Vänklass

    

   Gör en presentation för vänklassen, där ni argumenterar för varför er skola borde byta till bioenergi.